Den bästa parfymen

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677) Sharh Sahîh Muslim (15/8) Muslim sade: 2252 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Shu´bah: Khulayd bin Dja´far berättade för mig, från Abû Nadhrah, från Abû Sa´îd al-Khudrî, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Det fanns en […]

Klippa och klistra för att främja sin lära

4891 – Anas bin Mâlik berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî: ”Du klargör för mitt samfund det som de har skiljaktiga meningar om efter mig.” Påhittad. Rapporterad av al-Hâkim (3/122) via Abû Nu´aym Dhirâr bin Surad: Mu´tamar bin Sulaymân berättade för oss: Jag hörde min fader nämna från al-Hasan, från […]

Det är inte Salafs praxis med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: En man vid namn ´Uthmân al-Khumayyis brukar debattera med Shî´ah. Är det tillåtet att sprida sådana kassettband? Svar: Om debatten bidrar med att den vilsne återvänder till sanningen och att folket ser skillnaden på sanning och osanning, är den harmlös utefter behov. Dock är ständiga debatter mellan Ahl-us-Sunnah och Shî´ah meningslösa. De kan faktiskt […]

Beskådningen enligt Ahl-ul-Hadîth och skolastiker

Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalîs hadîth om Beskådningen är som sagt autentisk och mångfaldigt återberättad från fler än trettio följeslagare och i fler än åttio hadîther. Beträffande dess betydelse, betror Ahl-ul-Hadîth den enligt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte. Och vad beträffar skolastiker bland Ashâ´irah, Mu´tazilah och Shî´ah, så är de enade om att […]

De medförde avguderiet till muslimska länder

Imâm as-San´ânî (d. 1182 – rahimahullâh) sade: ”Denna bok ”Tathîr-ul-I´tiqâd ´an Adrân-il-Ilhâd” är min skyldighet att skriva då jag ser och vet övertygat hur slavar tas till vederlikar i städer, byar och länder i Jemen, Levanten, Egypten, Nadjd, Tihâmah och alla andra islamiska länder. Det handlar nämligen om dogmer om gravar och levande och samtidigt […]

Så att det inte blir till en vana

2837 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag gjorde detta för att inte mitt samfund skall besväras.” Rapporterad av at-Tabarânî (10525): Idrîs bin ´Abdil-Karîm al-Haddâd berättade för oss: Ahmad bin Hâtim at-Tawîl berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Abdil-Quddûs berättade för oss, från al-A´mash, från ´Abdur-Rahmân bin Tharwân, från Zâdhân som berättade att ´Abdullâh […]

´Alî är på de troendes sida

2223 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vad vill ni från ´Alî? ´Alî är från mig och jag är från honom och han står på varje troendes sida (ولي) efter mig.” Rapporterad av at-Tirmidhî (3713), an-Nasâ’î i ”al-Khasâ’is” (13, 16 och 17), Ibn Hibbân (2203), al-Hâkim (3/110), at-Tayâlisî (829), Ahmad (4/437) och […]

Så säger Shî´ah

Fråga: Kan ni påpeka frasen ”Må Allâh ära ´Alîs ansikte” (كرم الله وجهه)? Svar: Jag tycker inte om att man särskiljer Alî med den frasen, ty den är typisk för Shî´ah. De har även som vana att säga ”Imâm ´Alî”. Alla renläriga kalifer var imamer. Antingen kallar vi dem allihopa för det eller ingen alls. […]