Salafs metod enligt al-Bayhaqî

Vadالإستواء beträffar, så brukade våra tidigare kollegor (radhiya Allâhu ´anhum) varken tolka eller spekulera i ordet, precis som de förhöll sig till liknande sakfrågor. Abû ´Abdillâh al-Hâfidh underrättade oss: Muhammad bin ´Alî al-Djawharî underrättade oss i Bagdad: Ibrâhîm bin al-Haytham berättade för oss: Muhammad bin Kathîr al-Massîsî berättade för oss: Jag hörde al-Awzâ´î säga: ”Vi […]

Avsikt för hopslagning och förkortning av böner

De lärde är oense om hopslagning och förkortning av böner behöver avses i förtid. Majoriteten säger att avsikt är ingalunda krav. Den åsikten delar Mâliks och Abû Hanîfahs rättsskolor samt är en av Ahmads rättsskolas två åsikter, något hans konkretiseringar och principer tyder på. ash-Shâfi´î och en grupp Hanâbilah anser att avsikten är ett krav. […]

Det bästa med ash-Shâfi´î

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade: Jag hörde Muhammad bin Dâwûd säga: ”Trots att ash-Shâfi´î hatade skolastiker och Ahl-ul-Bid´a är det inte känt att han någonsin har överensstämt med någon sekt, associerats med den eller varit känd för den.” ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal återberättade från sin fader som sade: ”När en rapportering var bekräftad […]

ash-Shâfi´îs största hatobjekt

ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î bli frågad om Qur’ânen varpå han svarade: ”Qur’ânen är Allâhs tal. Den som säger att den är skapad hädar.” Berättarkedjan är autentisk. Abû Dâwûd och Abû Hâtim återberättade från Abû Thawr som sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Ingen som anammar skolastik lyckas.” Ibn ´Abdil-Hakam sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Om […]