Bön efter fredagsbön

570 – Jag frågade min fader om bön efter fredagsbönen. Han svarade: ”Sex Raka´ât, två och två. Taslîm görs efter varannan Rak´ah. 571 – Jag frågade min fader hur mycket man ska be efter fredagsbönen. Han svarade: ”Så mycket du föredrar. Den som vill kan be fyra Raka´ât och den som vill kan be sex […]

Så länge det är sex dagar

895 – Jag frågade min fader om dagarna som fastas efter Ramadhân. Han sade: ”Det är harmlöst att fasta dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) poängterade bara sex dagar i Shawwâl. Han brydde sig inte om att fasta dem i följd eller separerade.”

Så kan Shawwâls sex dagar fastas

Fråga: Kan man fasta Shawwâls sex dagar när man vill eller är de tidsbegränsade? Blir det obligatoriskt att vidhålla den fastan därefter? Svar: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.” Dessa sex dagar har inget bestämt […]

Då fastar du Shawwâls sex dagar

Fråga: Vad anser ni om den som har missade dagar från Ramadhân och fastar Shawwâls sex dagar? Svar: Svaret ligger i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.” Den som har missade dagar från Ramadhân och fastar […]

Då kan kvinnan fasta i Shawwâl

Fråga: En kvinna har inte fastat hela Ramadhân. Får hon fasta Shawwâls sex dagar innan hon tar igen de missade dagarna i Ramadhân? Svar: Hon skall inte fasta Shawwâls sex dagar förrän hon tagit igen alla dagar i Ramadhân. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar […]

3. Hadîth ”Den som fastar Ramadhân…”

1009 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som fastar Ramadhân och efterföljer den med sex dagar i Shawwâl anses ha fastat hela året.”1 Rapporterad av al-Bazzâr. En av hans rapporteringsvägar är autentisk. 1Autentisk.

2. Hadîth ”Den som fastar sex dagar efter Fitr…”

1007 – Thawbân (radhiya Allâhu ´anh), Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt, berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som fastar sex dagar efter Fitr anses ha fastat hela året: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”12 Rapporterad av […]

För att belönas för Shawwâls sex dagar

Fråga: Belönas personen som fastar sex dagar i Shawwâl om han inte har fastat hela Ramadhân? Svar: För att belönas för Shawwâls sex dagar krävs det att hela Ramadhân fastas. Den som har mist dagar i Ramadhân skall inte fasta Shawwâls sex dagar förrän han fulländat hela Ramadhân, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

Då uppnås dygden med Shawwâls fasta

Fråga: Är det dygdigt att fasta sex dagar i Shawwâl? Skall de fastas i följd eller uppdelade? Svar: Ja, det är det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”1 Lägg märke till att dygden […]

Ramadhâns fasta är viktigare

Fråga: Vad är domen för att fasta de sex dagarna i Shawwâl, de tio dagarna i Dhûl-Hidjdjah och ´Âshûrâ’, om man inte har fastat hela Ramadhân? Svar: Enligt den korrekta åsikten ska personen med kvarstående dagar från Ramadhân fasta dem innan han fastar frivillig fasta. Ramadhâns fasta är viktigare.

Sex månader utan mat och dryck

Enrum är ett typiskt drag för Sûfiyyah i allmänhet och at-Tabrîzî var en i mängden. De rapporterar att när han var i Aleppo satt han fjorton månader i ett skolrum för att utöva innovativt enrum. Rapporteringarna gör gällande att han inte en enda gång lämnade rummet1. Jag vet inte hur han bad fredags- och samlingsbönerna […]

Kastar sex stenar på ´Aqabah-pelaren

Fråga: En vallfärdare kastade sex stenar på ´Aqabah-pelaren. Den tolfte dagen frågade han en person som sade till honom att ta igen steningen av ´Aqabah-pelaren och steningen under den elfte för att sedermera fortsätta stena den tolfte dagen. Därefter frågade han en annan som sade att det räcker med sex stenar. Vallfärdaren valde den enklaste […]

Bättre dogm än många som tillskriver sig islam

Den femtonde hadîthen: ´Imrân bin al-Husayn berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till hans fader: ”Husayn! Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” al-Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då […]

Korrigerande tal i bönen

Shâfi´iyyah håller med majoriteten om att avsiktligt tal annullerar bönen, därom finns inga meningsskiljaktigheter. Dock skiljer de sig åt från Hanafiyyah gällande tal utav glömska samt tal i korrigerande syfte. De säger att det talet bryter inte bönen och argumenterar med Dhûl-Yadayns hadîth. Tyvärr begränsar de talet vid sex ord. Fler än så annullerar bönen. […]

Inget internet, inget sex

Fråga: Min maka ignorerar mig i sängen därför att jag inte har förnyat internetavtalet. Det gör jag inte eftersom hon låter barnen surfa okontrollerat varvid de besöker förbjudna sidor. Vad råder ni mig och henne? Svar: Hon skall inte ignorera dig. Det är mannen som har rätt till det. Det är han som kan ignorera […]