Inledning av at-Tawbah i Allâhs namn

Det är föraktfullt att inleda kapitlet ”at-Tawbah” eller separera andra kapiteldelar i Allâhs namn. Skulle det göras utav dyrkelse är handling till och med otillåten. Sâlih sade i sin ”Masâ’il-ul-Imâm Ahmad”: ”Jag frågade honom om det är tillåtet att skilja på al-Anfâl och at-Tawbah med benämning av Allâhs namn. Han svarade: ”Han ska läsa Qur’ânen […]

Maka förtalar religionen

Fråga: En muslimsk maka förtalar religionen. Skiljs hon därmed från maken? Vad gäller om hon ångrar sig? Svar: Det är avfall från islam. Den som förtalar religionen avfaller från islam så länge personens intellekt inte är nedsatt. Om hennes intellekt är nedsatt syndar hon inte. Annars är det avfall från islam. Om hon i så […]