Plikten i Senegal

Fråga: Varje år i samband med Rabî´ al-Awwal samlas Senegals Sûfiyyah och Tidjâniyyah för att läsa al-Bûsayris dikt ”al-Burdah”. Vad är domen för att läsa poesin och vad är vi ålagda i förhållande till handlingen? Svar: Ni är ålagda att lära ut. Lär dem Sunnah och förbjud dem innovationer. Lär dem Tawhîd. Lär dem, de […]

De pratar om något profeten förteg

´Ubaydullâh bin Yahyâ sade: Ibrâhîm bin Asbât berättade för oss: ”En man i kedjor fördes fram till Ahmad bin Abî Du’âd i al-Wâthiqs närvaro. Mannen sade till Ahmad: ”Berätta för mig om det ni kallar människorna till: kände Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till det men lät bli att kalla till det eller […]

Acceptera inga bevislösa varningar

Jag råder hela världens muslimer i allmänhet och Senegals Salafiyyûn i synnerhet att frukta Allâh (´azza wa djall) och vara uppriktiga mot Honom i alla fall. Deras förhållande till prövningar skall vara Salafiyyûns och imamernas förhållande som är baserad på Qur’ânen och Sunnah. Till dessa förhållanden hör att de försäkrar sig när de hör förtal […]