111. Är Salafiyyah en sekt i mängden?

Fråga 111: Är Salafiyyah en sekt i mängden och är det klandervärt att tillskrivas Salafiyyah? Svar: Salafiyyah är den räddade gruppen. De är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och inte en sekt i mängden. De är enkom enade om Sunnah och religionen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt […]

Kallet till al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: Vissa al-Ikhwân al-Muslimûn har vetskap om den politiska organisationen till skillnad från andra. Hur kallar vi dem som saknar den vetskapen? Svar: Kalla på dem med kunskap. Han som har vetskap om den politiska organisationen skall få det klargjort att organisationen är ett sektväsen och falsk. Den lurade skall du kalla till Salafs sanna […]

27. al-Albânî var inte Hizbî

Att han anklagar al-Albânî för att vara Hizbî, överensstämmande med Hizbiyyûn eller att han godkänner sektväsen är ytterligare en lögn mot honom. Han sade själv: ”Hasan al-Bannâ var varken Salafî sett till dogmen eller till metodiken.”1 Han kritiserade honom på flera punkter efter att ha sagt följande: ”Hasan al-Bannâ skall ha eloge för att ha […]

Vilket parti skall vi rösta på?

Fråga: Numera finns det flera partier. Vilket parti är närmast islam? Vad råder du bröderna? Svar: Jag råder bröderna hålla sig borta från alla partier. Visserligen är al-Ikhwân al-Muslimûn närmast, men röstning är som sagt en överskridelse. Val är också överskridelse. Det stinker sektväsen.

Vad hände med dem efter 1410/1990?

Fråga: Är ´Umar al-Ashqar Salafî? Svar: Det jag vet är att han är Salafî. Men jag vet inte vad som har hänt med honom med tiden1. Precis som med ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq. Även han är Salafî, men han har fallit i dåliga saker. Fråga: Som vad? Svar: Som sektväsen, splittring av muslimer i sektandans namn. Han […]

Så måste alla muslimska grupper samarbeta

Fråga: Vissa citerar dig ur ash-Shaybânîs bok ”Hayât-ush-Shaykh al-Albânî” och säger kortfattat att Shaykh al-Albânî tillåter politiska partier och inträde i dem. Samtidigt känner vi till rena motsatsen om dig. Svar: Jag medger att varje grupp skall göra plikten som den är specialiserad på. Det medger jag och säger aldrig något annat. Jag skall ge […]