40. Destruktiva teorier om Qur’ânen

Publicerad: 19.10.06 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 47-48 Destruktiva sekter har avvikit från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm gällande Allâhs tal. Djahmiyyah, Mu´tazilah, Ashâ´irah och deras jämlikar avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah i sakfrågan. Destruktiva Djahmiyyah dementerar Allâhs samtliga egenskaper. Mu´tazilah anser att Qur’ânen är skapad. Det […]

Han hyllar Ahl-ul-Bid´a och nedvärderar Ahl-us-Sunnah

Om du ser en person hylla onda människor och vilsna lärde, ska du veta att han är en trotsig syndare, osund och vilsen. Ty han hyllar dem bara för att han älskar dem och anser att de har rätt. Och om du ser en person hylla Ahl-us-Sunnah, liksom Imâm Ahmad och Ibn-ul-Mubârak, ska du veta […]

Människor accepterar moderna åsikter

De flesta fanatiska anhängare till de fyra imamerna brukar oftast avvika från sina imamers konkretiseringar. Istället efterapar de bara senare anhängare till rättsskolorna. Med andra ord prioriterar de eftersläntrarnas åsikter. Ju senare en person lever desto mer anammar de hans ord och lämnar, eller nästintill, de tidigares ord. Människor accepterar moderna åsikter och ju längre […]

Blott en grupp har rätt och är räddad

Allâh (´azza wa djall) sade: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ”Du har inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allâh skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad […]

Exempel på Iraks prövningar

Det har redan angivits att Ibn ´Umar sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka mot Irak och säga: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Den rapporteringen tolkar alla andra rapporteringar som nämner Höglandet och Öst abstrakt och klargör att det är Irak och allt […]

Bästa boken om sekter och religioner

Fråga: Vilken är den bästa boken om sekter och religioner? Svar: Ibn Hazms ”al-Fisal fîl-Milal wan-Nihal” och ash-Shahrastânîs ”al-Milal wan-Nihal” som är en känd bok.

De får bojkottas längre än tre dagar

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är inte tillåtet för muslimen att bojkotta sin muslimske broder längre än tre nätter.” Abû Dâwûd rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som bojkottar sin broder ett helt år har typ spillt hans blod.” Allt detta handlar om […]

Djinner är som vi

Allâh (´azza wa djall) berättade att djinnerna sade: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ”Bland oss finns de som vill göra det rätta och andra som har mindre intresse för det rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika grupper.”1 Det vill säga olikartade grupperingar och varierande sorter. Mudjâhid sade: ”De […]

Samarbete med andra grupper

Fråga: Vad är domen för att kalla tillsammans med några andra grupper? Svar: Det skall bara finnas en enda grupp. Det finns inget gott i grupper och sekter: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1 Det skall bara finnas en grupp; […]

Inget samarbete med folk som inte följer Salaf

Fråga: Det finns många grupper som kallar till islam. Det märks att dessa gruppmedlemmar är riktigt fanatiska till sina grupper. Är det tillåtet att samarbeta med dem? Om det inte samarbetas med dem tar kommunisterna och andra kontrollen och om det samarbetas med dem kommer de att vara fanatiska och bekämpa Salafiyyah. Svar: Jag har […]