Selfie och bilder – en reklam för Hizbiyyûn

Jag råder studenterna att inte låta sig luras av individers uttalanden och att de endast låter sig dömas av Qur’ânen och Sunnah. Må Allâh benåda mannen som sade: ”Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation.” Denna prövning har fått en sådan spridning att till och med […]

Vad hände med dem efter 1410/1990?

Fråga: Är ´Umar al-Ashqar Salafî? Svar: Det jag vet är att han är Salafî. Men jag vet inte vad som har hänt med honom med tiden1. Precis som med ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq. Även han är Salafî, men han har fallit i dåliga saker. Fråga: Som vad? Svar: Som sektväsen, splittring av muslimer i sektandans namn. Han […]