2. Meningen med livet

Allâh (ta´âlâ) har skapat denna väldiga skapelse och ordnat den med Sin omfattande kunskap, ypperliga vishet och omslutande förmåga utav ädla visdomar och nobla motiv. Han (ta´âlâ) sade: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ”Vi har inte skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan […]

7. Analsex förbjudet

6 – Analsex förbjudet Analsex är förbjudet utifrån generaliseringen i den föregående versen: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ”Era hustrur är för er en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar.” Samt de omnämnda hadîtherna. Därtill finns andra hadîther däribland: 1 – Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Utvandrarna anlände […]

15. Hadîth ”Skillnaden mellan den lärde och dyrkaren…”

81 – Två män kom på tal i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro: en dyrkare och en lärd. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Skillnaden mellan den lärde och dyrkaren är som skillnaden mellan mig och den lägste av er.” Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh, Hans […]

Hädarnas barn skall till paradiset

1881 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag frågade min Herre om glina varvid Han gav dem till mig.” Jag frågade honom vad som menas med glin. Han sade: ”Människornas barn.” Rapporterad av al-Mukhallas (9/23-24) via Ahmad bin Yûsuf at-Taghlabî som sade: Safwân bin Sâlih berättade för oss: al-Walîd berättade för oss: ´Abdur-Rahmân […]

Dagens splittring mellan två Shaykher är Satans verk

Fråga: Vi bor i Storbritannien och ser att en väldig splittring har spridits. Grunden till den ligger i en osämja mellan två Shaykher. Vi ser hur muslimerna är uppdelade i två grupper; en grupp med den ene Shaykhen och en grupp med den andre. Svar: Det är inte typiskt för London. Även vi upplever det […]

Ahl-us-Sunnahs ögonsten, Ahl-ul-Bid´as hatobjekt

Kapitel om att de troende skall se sin Herre (tabârak wa ta´âlâ) med sina ögon liksom fullmånen syns och att Han kommer att visa Sig för dem skrattandes Detta kapitel är det ädlaste, noblaste och farligaste kapitlet i boken. Det är också det mest glädjande för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, det besvärligaste för Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhalâlah. Detta är […]

Böneutrop i hem som huserar djinner

Fråga: Skall det kallas till bön i hem som huserar besvärliga djinner? Svar: Nej. Det görs på vägen, i vildmarken. I hemmet skall han erinra sig Allâh och läsa Qur’ânen varpå det befarade försvinner. Satan flyr hemmet som al-Baqarah läses i.

Ashâ´irah och tuppar

Muslim sade: 2729 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för mig: Layth berättade för oss, från Dja´far bin Rabî´ah, från al-A´radj, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om ni hör tupparna gala skall ni be Allâh om Hans favör, ty de har sett en ängel. […]

Paranoia gentemot folk

Fråga: En person räds för att umgås med folk. Ibland undviker han folk utav rädsla för det onda ögat och avund. Betraktas det som en nedsatt tillit och tro? Svar: Det är tvångstankar från Satan. Han skall förkasta dem, utelämna dem och lita till Allâh. Därtill skall han umgås med folk om det är givande […]

Ändra inte formuleringen

Fråga: Vissa har definierat tron som tungans tal, hjärtats dogm och pelarnas handling som stiger med lydnad till den Nåderike och sjunker med lydnad till Satan. Är definitionen fullkomlig? Svar: Ändra ingenting. Hämta definitionen som muslimerna är enade om. Ändra inte formuleringen. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med […]

Satan kan inte hålla sig

al-Bukhârî sade: 4 – Kapitel om böneutropets dygd 608 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När det kallas till bön vänder Satan ryggen och flatulerar så att han inte kan höra böneutropet. När […]

Vad sägs i samband med rapning och gäspning?

Fråga: Finns det något speciellt att säga i samband med rapning och gäspning? Svar: Nej. Det finns inget att säga i samband med rapning eller gäspning, till skillnad från vad lekmän tror. Lekmännen lovar Allâh när de rapar. Lov ske Allâh alltid, men det finns inget bevis för att Han skall lovas efter rapning. Detsamma […]

Ahl-ul-Bid´as kallare är mänskliga djävlar

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Det tolfte kapitlet: Behandling av hjärtat som har blivit sjukt av Satan. Det här kapitlet är ett av bokens viktigaste och nyttigaste kapitel. De senare moralisterna har inte månat om det på samma sätt som de har månat om jaget och dess brister och sjukdomar. De fördjupade sig inom det där […]