17. Hadîth ”Det där är Muhammads arv!”

83 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) gick förbi marknaden i Madînah och sade: ”Marknadsfolk! Så oförmögna ni är!” De sade: ”Hur så, Abû Hurayrah?” Han sade: ”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) arv delas ut medan ni är här. Skall ni inte gå och ta er andel?” De sade: ”Var är den?” Han […]

9. Bad mellan två samlag

8 – Bad mellan två samlag Bad är emellertid bättre än tvagning. Abû Râfi´ berättade: ”En dag hade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlag med alla sina kvinnor varefter han badade hos var och en. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Varför badar du inte bara en gång?” Han sade: ”Detta är renare, finare och purare.”1 […]

8. Tvagning mellan två samlag

7 – Tvagning mellan två samlag Efter att han har haft föreskrivet samlag med henne och önskar att ha det igen, tvår han sig enligt hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”När någon av er har haft samlag med sin maka och vill ha det igen, skall han två sig [däremellan]. [Han blir piggare […]

Den stödda gruppen är Ahl-ul-Hadîth

1962 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det kommer aldrig att upphöra finnas en grupp från mitt samfund som upprätthåller Allâhs order och den skadas inte av dem som motsätter sig den.” Rapporterad av Ibn Mâdjah (1/7) via Abû ´Alqamah Nasr bin ´Alqamah, från ´Umayr bin al-Aswad och Kathîr bin Murrah al-Hadhramî, från […]

Tre skilsmässor på en gång

Allâh (´azza wa djall) sade: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ”Skilsmässan är två gånger; därefter skall makarna återuppta samlivet i hedersamma former eller äktenskapet upplösas i godo.”1 De lärde är oense om tre skilsmässor på en gång; är de tre skilsmässor eller en skilsmässa? Majoriteten anser att tre skilsmässor på en gång är […]

Mannen måste behandla kvinnan väl

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ”Hustrun har, som sig bör, rättigheter motsvarande plikter; han erhåller dock en nivå över henne.”1 Kvinnor har rätt till det män har rätt till. Därför skall han behandla henne väl enligt sed liksom hon skall behandla honom väl enligt sed; hon skall […]

Slösa inte bort din tid

Författaren vill att vi tar tillfället i akt och inte slösar bort vår tid. Om du vänjer dig vid att slösa bort din tid, kommer du inte klara av att måna om den och nyttas av den. Ty då har du vant dig vid lathet. Måhända undrar någon om du inte har rätt över dig […]

Resenär avser att bryta fastan men ångrar sig

Fråga: Resenär fastade i Ramadhân och avsåg att bryta fastan. I och med att han inte kunde hitta något att bryta fastan med ändrade han avsikt en andra gång och fortsatte fasta till solnedgång. Är hans fasta giltig? Svar: Han måste ta igen den. Han bröt fastan när han avsåg att bryta den. Men om […]

Ringar för män

al-Bukhârî sade: 661 – Qutaybah berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss, från Humayd som sade: ”Anas blev frågad om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bar ring. Han svarade: ”Ja. En natt sköt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp på ´Ishâ’ till halva natten. Efter att han hade bett vände han […]

Var ren

al-Bukhârî sade: 661 – Qutaybah berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss, från Humayd som sade: ”Anas blev frågad om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bar ring. Han svarade: ”Ja. En natt sköt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp på ´Ishâ’ till halva natten. Efter att han hade bett vände han […]

Allâhs skugga

al-Bukhârî sade: 36 – Kapitel om den som sitter i moskén i väntan på bön och moskéernas dygd 660 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från ´Ubaydullâh: Khubayb bin ´Abdir-Rahmân berättade för mig, från Hafs bin ´Âsim, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Sju […]

3. Rening med havsvatten

Till dessa renande vatten hör de stora världshaven som utgör nästan ¾ av jordens yta. Allâh (´azza wa djall) har skapat dessa väldiga vatten och gjort dem salta. Hade de varit söta skulle havslivet dött ut på grund av föroreningar och annat. Eller också hade vindarna och atmosfären ändrats varpå människorna hade dött. Allâh har […]

2. Hadîth ”Dess vatten är renande…”

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade: 1 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om havet: ”Dess vatten är renande och dess döda djur är lovliga.”1 Rapporterad av De fyra och Ibn Abî Shaybah som står för formuleringen. Den autentiseras av Ibn Khuzaymah, at-Tirmidhî, Mâlik, ash-Shâfi´î […]

47. Det stumma förtjänar inte dyrkelse

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han talade med Mûsâ med Sitt tal. FÖRKLARING Det avvisar Djahmiyyah. Hans namn och egenskaper är oskiljaktiga från Hans essens. De saknar både början och slut, liksom Hans essens saknar början och slut. Vissa av Hans egenskaper är essensegenskaper, andra är handlingsegenskaper. Handlingsegenskaperna är […]

De är vilsna och inte Ahl-us-Sunnah

Allâh (´azza wa djall) sade till Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ”Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era […]

Kommer ihåg missad Fadjr under fredagsbönen

Fråga: En fredag miste jag Fadjr. Det var först när jag vaknade till fredagsbönen och började be den med imamen som jag kom på att jag inte hade bett Fadjr. Följaktligen bytte jag avsikt till Fadjr. Var det korrekt gjort? Svar: Nej. De säger att den som byter avsikt från en obligatorisk bön till en […]

Missfall efter två månader

Fråga: En kvinna fick missfall efter två månader. Skall hon nu sluta be till dess att hennes blod upphör? Svar: Det gäller först när hon har varit gravid i åttioen dagar. Det vill säga två månader och tjugo dagar. Först då är hennes blod puerperium. Och om missfallet skedde inom de åttioen dagarna anses blodet […]

Bestryker ansiktet efter åkallan

Fråga: Vad är domen för att bestryka ansiktet efter åkallan? Svar: Det har inte bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Alltså är det bättre att inte göra det.

Bagge stack ihjäl son

Fråga: Jag köpte en bagge till slakt och band fast den därhemma. En dag gick min lille son förbi den varpå den stack ihjäl honom. Är jag ålagd något? Svar: Nej. Du har inte varit försumlig. Du band baggen. Du lämnade inte sonen hos baggen; han kom självmant till den. Alltså har du inte varit […]

Bojkottar besvärliga släktingar

Fråga: Får jag bojkotta och undvika mina släktingar som besvärar mig? Svar: Nej. Var bra mot dem. Var bra mot dem ehuru de är dåliga mot dig. Det är det föreskrivna.