Vilsen om än mycket kunnig

Var och en måste undvika nyheter, ty varje nyhet är innovation. Sunnah handlar om att bekräfta Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar och sakna invändningar mot den i form av frågor som ”Hur?” och ”Varför?” Skolastik, religiösa dispyter och debatter är nyheter, medför tvivel i hjärtan och förhindrar vetskap om sanningen. Kunskap handlar […]

Ignorera de försumliga och respektlösa

Fråga: Jag är tjugo år gammal och vill praktisera Sunnah till fullo, men fruktar att bli anklagad för att vara komplicerad eller för hård. Vad anser ni och vad är domen för att säga så? Svar: Du ska inte bry dig om dem. Istället ska du hålla fast vid din religion, visa sanningen och ignorera […]

109. Varför kallas Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för det namnet?

Fråga 109: Varför kallas Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för det namnet? Svar: De kallas för Ahl-us-Sunnah eftersom de praktiserar och vidhåller Sunnah. De kallas för Djamâ´ah, Samlingen, därför att de är enade och inte splittrade. Ty deras metod är en; Qur’ânen och Sunnah. Också är de enade om sanningen och en makthavare. Inom alla generella sakfrågor står […]

Döda hörde sina profeter tala till dem

Allâh (´azza wa djall) sade: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ”Han lämnade dem med orden: ”Jag framförde min Herres budskap till er, mitt folk, och gav er goda råd. Men ni tycker inte om rådgivare.”1 Här fördömde Sâlih (´alayhis-salâm) sitt folk efter att Allâh hade […]

Var stabil och strunt i avskummet

Följeslagarna, Ahmad bin Hanbal och Ibn Taymiyyah motiverar ärliga troende till att hålla sig till sanningen och vara stabila. De skadas varken av de förgjordas stora antal eller av de vägleddas låga antal. Samlingen utgörs av den som håller sig till sanningen om det så skulle handla om en enda person. Om alla enas om […]

Han lämnar de lärdes utslag

Fråga: Om en person känner till sanningen via de ansedda lärdes utslag och sedan lämnar dem till förmån för oberättigade människors utlåtanden. Anses han ta dem till herrar? Svar: Helt klart. Om han vet att de har fel och propagerar deras åsikter för att exempelvis uppnå ett jordiskt ändamål, dölja sanningen eller opponera sig dem […]

29. Avslagning förhindrar tron

En annan faktor som avleder människorna från den klargjorda sanningen är att de förkastar den. Följaktligen straffas de med omvända hjärtan och syner varpå det vackra förfulas och vice versa. Han (ta´âlâ) sade: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ”Men när de vek av, vilseledde Allâh deras hjärtan.”1 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ […]

23. Den troendes ödmjukhet och den otrognes arrogans

Den troende ödmjukar sin inför sanningen och skapelsen. Han vill Allâhs varierande slavar väl med sina ord, handlingar och avsikter. Ateisten förhåller sig arrogant till sanningen och skapelsen, ser upp till sig själv och är inte välvillig. Den troendes hjärta är tomt på bedrägeri, illvilja och hat. Han önskar muslimerna det han önskar sig själv […]

Så länge en Sunnî lever råder sanningen

Ibn Abî Usâmah sade: ”Det har berättats för oss att det sades till Ahmad under prövningen: ”Abû ´Abdillâh! Ser du inte hur sanningen har övermannats av falskheten?” Han sade: ”Aldrig! Falskheten råder över sanningen först när hjärtan förflyttas från vägledning till villfarelse. Våra hjärtan håller fortfarande fast vid sanningen.” Abû Dja´far al-Anbârî sade: ”När jag […]

Farao enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Farao sade att han är sitt folks högste herre och bevisade sitt herravälde med makten över Egypten och dess floder. Men Allâh förbannade honom för hans ord och sade: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ”Och Allâh gav honom hans straff såväl i det kommande livet som i denna värld och gjorde honom till ett varnande […]

80. Dessa är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah sade: De betror hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”De troende sinsemellan är som en enda byggnad; de stärker varandra.”1 Därpå knöt han fingrarna. De tror också på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”De troende sinsemellan i förhållande till kärlek, nåd och medkänsla är som en enda kropp. […]

Jaget enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Allâh är jaget, menar al-Djîlî. al-Djîlî (d. 826) sade: ”Jaget kan delas upp i fem typer: Det levande jaget, det befallande jaget, det inspirerade jaget, det beskyllande jaget och det lugna jaget. Alla är de namn för själen. Jaget är i själva verket inget annat än själen och själen är i själva verket inget annat […]

Stå upp för sanningen!

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Räds inga människor för att säga sanningen som ni har vetskap om.”1 Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frukta inga människor för att säga sanningen som ni ser eller hör.”2 […]

För att du skall hålla tal hos Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det tillåtet att kalla till Allâh och Salafs metodik hos avvikande människor? Det vill säga på deras platser, samlingar och center? Svar: Om de låter dig klargöra sanningen, vilket jag inte tror att de låter dig göra, så får du klargöra den. Villkoret skall vara att du inte kompromissar och anpassar dig efter […]

De sprider makthavarens dåliga sidor

Fråga: En person sprider muslimska makthavares dåliga sidor för att klargöra Allâhs föreskrift i sakfrågan och säga sanningen. Vad är domen för hans handling? Svar: Så gör Khawâridj. Det är inte tillåtet. Om makthavaren förfelar skall du råda honom hemligt. Visa inte felen för människorna. Råd honom hemligt. Antingen tar han till sig eller också […]