7. Sjätte beviset från Sunnah för Allâhs händer

6 – Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. I Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”1 Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. 1al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och at-Tirmidhî (3045) som […]

Varför uppåt?

Den fjortonde hadîthen: Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans […]