Varken slaktat eller fastat

Fråga: En person som vallfärdade Tamattu´-vallfärden hade inget offerdjur att offra och inte heller har han fastat än. Måste han fortfarande fasta för det? Svar: Tvivelsutan. Han har det på sitt samvete. Han måste fasta de tio dagarna.

Glömd tvagning är inte som glömd orenhet

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att den som råkar be utan tvagning måste be om bönen, ty hadîthen är allmän. Även om han skulle belönas för sin bön och all dess dyrkelse, måste han be ånyo […]

Borttappad allmosa

Fråga: Jag hade 5000 SAR i fickan som var ämnade för allmosa. Antingen tappade jag bort summan eller också blev den stulen innan jag hann ge den till berättigade målgrupper. Måste jag betala den ånyo? Svar: I och med att du inte har betalat den så måste du göra det. Allmosan har inte kommit i […]

Dör innan allmosa betalas

Fråga: En person hinner dö innan han betalar sin allmosa. Renas hans samvete om hans barn betalar den? Svar: Om han lämnar efter sig arv, betalas allmosan från arvet. Ty det är hans skuld. Det första som betalas efter en persons död är hans skuld. Skuld betalas innan utdelning av arv och testamente. Den första […]

Tiggare ber om allmosor

Fråga: Tiggare på gator och vid trafikljus ber om allmosor. Är det tillåtet att ge dem eller måste man först försäkra sig om deras tillstånd? Svar: Så länge du inte vet att de ljuger, får du ge dem utifrån deras uppenbara tillstånd: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ”… och som av vad de […]

Sjukling tillfrisknar efter betalad bot

Fråga: Sjuklingen betalade bot varefter han blev frisk. Måste han nu fasta de missade dagarna? Svar: Han behöver inte fasta de missade dagarna eftersom han har redan gjort sin plikt. Alltså är hans samvete rent.

Allt förutom allmosa

Fråga: En person uttalar trosbekännelsen, ber, fastar och vallfärdar utan att betala allmosa. Är han otrogen? Svar: Han är otrogen om han dementerar allmosans plikt. Däremot hädar han inte om han inte betalar utav snålhet. Han måste emellertid betala allmosa för alla uteblivna gånger. Han skall inte ha det på sitt samvete.

Borgensman sinkar utbetalning av Zakât-ul-Fitr

Fråga: En person lät en borgensman betala Zakât-ul-Fitr å hans vägnar. Borgensmannen lyckades inte göra det förrän efter ´Îd-bönen. Är den förste personens samvete renat? Svar: Ja. Om han har betalat det så är hans samvete renat. Och om borgensmannen sinkade utbetalningen på grund av glömska, så är det harmlöst.