Det bästa samfundets samstämmighet

Publicerad: 19.10.06 Talare: ´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376) Källa: Taysîr-ul-Karîm, sid. 70 Allâh (subhânah) sade: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ”Och Vi har gjort er till det bästa samfundet, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och sändebudet vara vittne mot er.”1 Versen […]

Samstämmigt förbjuden ränta

Allâh (´azza wa djall) sade: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ”DE SOM livnär sig på ocker skall uppstå lika ostadiga på benen som den som Djävulen med sin beröring slagit med vansinne.”1 Den vanligaste räntan innan islam gick ut på att lånegivaren sa till lånetagaren efter att […]

369. Är straffet i graven bekräftat?

Fråga 369: Är straffet i graven bekräftat? Svar: Det är bekräftat då det nämns konkret i Sunnah och synbart i Qur’ânen. Även muslimerna är enade om sakfrågan. Därmed har vi dessa tre bevis för det. Konkret sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Be Allâh om skydd mot straffet i graven! Be Allâh om skydd […]

Ibn ´Aqîl: al-Hallâdj avrättades med all rätt

Ibn ´Aqîl sade: ”Jag brukade tro att al-Hallâdj tillhörde de religiösa och avhållsamma männen som besatt underverk. Jag stödde honom i en avhandling som jag hade skrivit. Härmed ångrar jag mig inför Allâh (ta´âlâ) för det och medger att han avrättades enligt alla hans samtida lärdes samstämmighet. De hade rätt och han hade fel.”

Allt det är otro

Den som förnekar sändebud, förkastar någon profets profetskap, beljuger honom, förnekar en Qur’ân-vers som är bekräftad enligt samstämmighet, adderar ett ord i Qur’ânen och tror att det tillhör den, förtalar en profet, nedvärderar honom, tillåter något vars förbud det råder samstämmighet om (såsom sprit, otukt och homosexualitet), förbjuder något vars tillstånd det råder samstämmighet om, […]

De kunnigaste människorna

Abû Muhammad bin Hazm skrev i en av sina böcker: ”De kunnigaste människorna är de som besitter störst mängd av Sunnah, preciserar den bäst och är kunnigast om dess innebörd och äkthet samt människornas samstämmighet.” Sedan sade han: ”Efter följeslagarna vet jag inte att någon har den egenskapen frånsett Muhammad bin Nasr al-Marwazî. Om någon […]

Klarar inte bevisa Ibn ´Abdil-Wahhâbs avvikelse i hans böcker

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) samtida lärde granskade hans böcker och kunde inte hitta något att fördöma dem för. Hans dogm är överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs samstämmighet och hans rättsskola är Hanâbilahs. Han har ingen åsikt som avviker från de fyra rättsskolorna eller ens från hans rättsskolas imamer. Trots det är sanningen inte begränsad vid […]

Ibn Suraydjs dogm enligt adh-Dhahabî

Beviset för att Allâh är ovanför tronen, ovanför skapelserna, frånskild från dem och inte alls i dem samtidigt som Hans kunskap är överallt, är Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas, efterföljarnas och de vägledda imamernas samstämmighet… Beträffande vad som har bevarats av efterföljarnas utlåtanden om att Allâh är ovanför Sin tron… Ahmad bin ´Umar bin Suraydj sade: […]

19. Följeslagarna tolkade inte Allahs egenskaper

78 – Angående samstämmigheten, så var följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) enade om att inte tolka dem. Generationerna efter dem förhöll sig likadant. Tolkningarna härstammar bara från innovatörer eller folk som associeras med innovationer. 79 – Samstämmighet utgör ett slående bevis. Ty Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund enas inte om villfarelse. Imamerna efter dem […]

De troende får starkare tro

Allâh (´azza wa djall) sade: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ”NÄR EN sura uppenbaras säger några av dem: ”Vem av er har fått starkare tro genom detta?” De troende däremot får starkare tro och därför gläds de.”1 Hycklarna säger till varandra: أَيُّكُمْ […]

Därför är personen otrogen

Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî sade: ”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 Hans tron är ovanför […]

Så inser du den korrekta metodiken

Fråga: Jag är en ungdom som nyligen har blivit religiös. Jag skulle gärna vilja att ni klargör den korrekta metodiken för mig. Svar: Håll fast vid Qur’ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet. Sök kunskap så kommer du att känna den korrekta metodiken.

Vad är ditt bevis, ash-Shâfi´î?

az-Zubayr bin ´Abdil-Wâhid sade: Muhammad bin ´Aqîl al-Firyâbî berättade för oss: al-Muzanî eller ar-Rabî´ sade: ””En dag satt vi hos ash-Shâfi´î när en äldre man klädd i yllekläder och med en käpp kom. ash-Shâfi´î reste sig upp och rättade till sina kläder. Gamlingen hälsade och satte sig ned. Då sade gamlingen: ””Kan jag fråga?”” Han […]

Är det tillåtet att torka sig om det finns vatten?

Fråga: Är det tillåtet att torka sig om det finns vatten? Svar: Ja. Om torkningen renar spåren är den tillräcklig. Det råder samstämmighet om det. Det råder samstämmighet om att torkning är tillräcklig om den renar spåren.

14. Den korrekta dogmen om huset

Till deras dogm hör att älska profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus och känna till dess förträfflighet och heder. I detta fall handlar man enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning som han gav på Ghadîr Khumm-dagen. Han lovade och prisade Allâh, tillrättavisade och påminde och sade: ”Människor! Jag är endast en människa. […]