Skakar hand efter bönen

Fråga: Vad är domen för att skaka hand med folk efter samlingsbönen? Svar: Om det är första gången de träffas och han hälsar till dem, är det inga problem. Han ska däremot inte göra det om de redan har träffats, ty handlingen blir då till innovation. Folk kommer att tro att alla bedjare måste göra […]

Arbetare övernattar fyra nätter på arbetsplats

Fråga: En man reser till sin arbetsplats som ligger utanför hans hemstad. Fyra dagar i veckan övernattar han där för att sedan återvända hem. Är han resande? Svar: Han är resande. Exempel på det är personen som arbetar som lärare i en annan stad där han vistas om vardagarna och sedermera åker hem på helgen […]

15. I´tikâfs villkor

[1] I´tikâf föreskrivs endast i moskéer. Han (ta´âlâ) sade: وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ”Men undvik beröring med dem då ni drar er tillbaka till moskén för andakt.”1 ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”För personen som infinner sig i I´tikâf är det Sunnah att bara gå ut vid behov. Han skall inte besöka sjuklingar, […]

Innebrända pga. avsaknad bön i moské

651 – ´Amr an-Nâqid berättade för mig: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) märkte att vissa människor saknades till bönerna varvid han sade: ”Jag fick för mig att utse en man till att be med människorna medan jag beger […]

Dessa ber inte i moskén

Muslim sade: 654 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin Bishr al-´Abdî berättade för oss: Zakariyyâ’ bin Abî Zâ’idah berättade för oss: ´Abdul-Malik bin ´Umayr berättade för oss, från Abûl-Ahwas som berättade att ´Abdullâh sade: ”På vår tid var det bara kända hycklare och sjuka som inte bad i samling. Den […]

Bönen måste bes i samling

al-Bukhârî sade: 29 – Obligatoriskt att be i samling al-Hasan sade: ”Om modern utav omtanke förmenar sonen att be ´Ishâ’ i samling, ska han inte lyda henne.” Från al-Bukhârîs (rahimahullâh) rubricering kan man förstå att samlingsbönen är obligatorisk. Det stämmer. Dess plikt är fastställd i Qur’ânen, Sunnah och kanske även av följeslagarnas samstämmighet. Allâh (ta´âlâ) […]

Väcker barn och missar bön i moské

Fråga: Vad råder du personen som mister samlingsbönen i moskén på grund av att han försöker väcka sina barn till bön? Svar: Jag råder honom att väcka dem innan böneutropet så att han kan be med samlingen. Han får inte missa samlingsbönen på grund av den saken. Lösningen är att han väcker dem tillräckligt tidigt […]

Be stående hemma eller sittande i moskén?

De lärde har delade åsikter om personen som kan antingen be samlingsbönen sittande eller också hemma stående. Vissa säger att han ska be hemma stående, ty den stående positionen är en av bönens pelare till skillnad från samlingsbönen som är obligatorisk. Om en pelare kolliderar med en plikt går pelaren före. En bön utan pelare […]

Kall till ´Îd-bön

Fråga: Det kallas till ´Îd-bön i form av frasen: صلاة العيد أثابكم الله ”´Îd-bön, må Allâh belöna er.” Svar: Det är inte tillåtet. Handlingen är innovativ och bevislös. I samband med solförmörkelsebönen finns det dock fog för att säga: الصلاة جامعة ”Detta är en samlingsbön.” Det har emellertid inte rapporterats för ´Îd-bönen och vi innoverar […]

Undvik Sûfiyyahs moské

Fråga: Alla i min by är Sûfiyyah och moskén av präglas Sûfiyyahs drag. Får jag låta bli att be samlingsbönen med dem? Svar: Ja. Antingen gör ni en egen böneplats som ni ber på eller också går ni till en annan moské som inte präglas av Sûfiyyah och deras myndighet.

Då skall barnet be Fadjr

Fråga: Skall barnet som är mellan 7 och 10 år behandlas allvarligt när det kommer till bönen eller skall det låtas vara i fred? Svar: Nej, det skall inte låtas vara i fred. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för […]

Så skall din fru älska dig än mer

al-Bukhârî sade: 44 – Kapitel om att hjälpa familjen när det kallas till bön och gå ut 676 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: al-Hakam underrättade oss, från Ibrâhîm, från al-Aswad som sade: ”Jag frågade ´Â’ishah: ”Vad brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) göra hemma?” Hon sade: ”Han brukade sköta sin […]

Så länge resan pågår

Att den boende slår ihop böner betyder dels att han inte ber dem i tid, dels att han inte ber dem i samlingsbön med imamen. Däremot får han slå ihop bönerna om han besväras av att be dem i tid. Sådant är inte fallet beträffande resenären; han får slå ihop bönerna så länge han är […]

Ingen samlingsbön, ingen vittnesbörd

Fråga: Godtas vittnesbörden från personen som inte slår vakt om samlingsbönen? Svar: Nej, den godtas inte. Samlingsbönen är obligatorisk. Det har även sagts att den utgör ett villkor. Alltså godtas inte vittnesbörden från personen som inte slår vakt om samlingsbönen. Ty om han tar lätt på samlingsbönen lär han göra minst samma sak med vittnesbörden.

Busschaufför skippar samlingsbön i moské

Fråga: Vi är både förmyndare till flickor och busschaufförer för flickbussar. Får vi be Dhuhr så fort dess böneutrop lyder då flickorna slutar skolan precis när samlingsbönen inleds? Svar: Det är harmlöst om det är nyttigt och skäligt. När böneutroparen kallar till bön får ni be för att kunna vara förberedda till arbetet.

Ber hemma med familjen

Fråga: Anses vår bön hemma med syskon och släktingar vara samlingsbön? Svar: Nej. Du har moské. Be i moskén med muslimerna. Avskärma er inte från muslimerna med argumentet att ni redan utgör en samling: ”Den som hör böneutropet och låter bli att komma utan någon ursäkt, har ingen bön.” De sade: ”Vad är en ursäkt, […]

Ber inte i moské på grund av förtal

Fråga: Är det tillåtet att inte gå be samlingsbönen på grund av förtalande folk i moskén? Svar: Nej, det är inte tillåtet. Han får låta bli att göra det om där finns en fiende som kan döda, skada eller misshandla honom. Men att någon bara förtalar honom? Låt dem göra det. Ignorera dem och gå […]

Dålig andedräkt i moskén

Fråga: Slipper personen med dålig andedräkt be samlingsbönen? Svar: Om han besvärar dem som står kring honom, slipper han be samlingsbönen. I så fall får han be hemma. Liksom personen som har ätit lök. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd en sådan person att komma till moskén.

Bättre än att be ensam i moské

Fråga: Två män har en odling där de har en liten moské. En dag blev en av dem sjuk så att han inte kunde gå till moskén. Skall den friske gå till moskén och be själv eller be med den sjuke i hans hem? Ibn ´Uthaymîn: Kommer någon annan till moskén? Frågeställare: Nej. Moskén är […]

Arbete är ingen ursäkt för att inte be i moskén

Fråga: Vad är domen för att inte be i samling på grund av arbete eller för att böneutropet inte kan höras? Svar: Samlingsbönen är en av de största plikterna som Allâh har förpliktigat muslimerna med. Bönen är en väldig pelare i islam och den största pelaren efter trosbekännelsen. De flesta lärda, däribland följeslagarna, anser att […]