Kvinna glömmer klippa håret efter ´Umrah

Fråga: En kvinna som utförde ´Umrah med sin make glömde klippa sitt hår varefter hon återvände hem. Under tiden har de haft samlag. Vad är domen för det? Svar: Hon ska klippa håret var hon än befinner sig. När hon kommer ihåg eller lär sig domen, klipper hon håret, oavsett om hon befinner sig i […]

Tvingas till samlag under Ihrâm

Fråga: En kvinna tvingas till samlag under Ihrâm. Vad åligger henne? Svar: Den påtvingade som inte kan undkomma situationen är inte skyldig någonting: إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ ”… inte den som är utsatt för tvång…”1 116:106

Utlösning inget villkor

Fråga: Måste man få utlösning för att behöva sona för samlag? Svar: Nej. Så fort könsorganet kommer in i slidan blir det obligatoriskt att sona ehuru samlaget inte leder till utlösning. Också är det obligatoriskt att bada ändock samlaget inte leder till utlösning. Det medför alltså stora följder.

Samlag, soning, samlag, soning?

Fråga: En person har samlag under dagen i Ramadhân, sonar och sedan har samlag igen samma dag. Ska han sona ånyo? Svar: Det studerade ni nyligen. Så snabbt ni glömmer. Om han har samlag samma dag innan han sonar, sonar han en gång bara. Och om han har samlag, sonar och sedan har samlag igen, […]

Tvingar fru till samlag i Ramadhân

Fråga: En man tvingade sin fru till samlag under dagtid i Ramadhân. Vad åligger dem? Svar: Hon är inte skyldig någonting, ty hon var påtvingad. Han måste dock sona och ta igen dagen.

Ju fler barn desto starkare samfund

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ”Det är rätt om ni ligger hos dem och söker det som Allâh har anvisat åt er.”1 Versen bevisar att de som har samlag ska ha för avsikt att eftersträva barn som Allâh har anvisat åt dem. Det innebär att giftermålets agenda ska […]

Båda måste sona

Fråga: Vad är domen för att den fastande har samlag i Ramadhân? Är det tillåtet för resenären som inte fastar att ha samlag? Svar: Han är skyldig att ångra sig inför Allâh, ta igen dagen och sona. Är han resande eller sjuk på så sätt att han inte är ålagd att fasta behöver han inte […]

Tvekar på gryning och solnedgång

Fråga: Vad är domen för personen som tvivlar på gryning och solnedgång varefter han äter, dricker eller har samlag i det skedet? Svar: Det korrekta är att han måste ta igen dagen. Har han haft samlag måste han även sona, menar de flesta lärde. Den åtgärden ska tas för att den fastande ska skydda sin […]

Lägrar två fruar samma dag i Ramadhân

Fråga: Under en och samma dag i Ramadhân lägrade en man sina två hustrur. Ska han sona en eller två gånger? Svar: Han ska sona en gång för att ha kränkt månadens helgd. Hans fasta bröts med hans första samlag. Mannen har syndat och är skyldig att sona en gång. Vad fruarna beträffar, så befallde […]

Då bryter kyssar fastan

´Umar bin Abî Salamah frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Får den fastande kyssas?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Fråga henne här.” Det vill säga Umm Salamah. Hon berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det. Då sade han: ”Allâhs sändebud! Allâh har ju förlåtit dina tidigare […]

17. I´tikâf för kvinnor

[4] Kvinnan får besöka sin make under hans I´tikâf och han får ta farväl av henne vid moskédörren. Safiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”En natt när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i I´tikâf i moskén de tio sista dagarna kom jag för att besöka honom. Hans hustrur var redan där men gick iväg […]

21. Syftet med äktenskapet

20 – Syftet med äktenskapet Båda makarna ska avse kyskhet och avhållsamhet från synder. Deras samlag medför belöning i form av välgörenhet baserat på Ubayys (radhiya Allâhu ´anh) hadîth: ”Några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâhs sändebud! De rika har tagit alla belöningar. De […]

Psykiskt sjuk maka vägrar maken samlag

Fråga: En kvinna är psykiskt sjuk. Då hennes make vill ha samlag med henne händer det att hon vägrar på grund av sin sjukdom. Är det problematiskt? Svar: Om hon är sjuk skall hon berätta det för sin make. Antingen accepterar han ursäkten eller också låter hon bli att lyda honom om hon är påtagligt […]

Fyra frånskilda kvinnors brudgåvor

Det finns fyra sorters frånskilda kvinnor i förhållande till brudgåvan: 1 – Frånskild kvinna som har varit i enrum med maken och fått sin brudgåva bestämd. Det är hon som nämns i föregående vers. I detta fall får mannen inte ta något av det han gett henne i brudgåva och hennes vänteperiod upphör efter tre […]

16. Soning för samlag med menstruerande kvinna

15 – Soning för samlag med menstruerande kvinna Den som inte kan hålla sig och har samlag med en menstruerande kvinna är skyldig att böta värdet av ett guldmynt. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om mannen som har samlag med sin menstruerande kvinna: ”Han får skänka […]

15. Samlag med menstruerande kvinna förbjudet

14 – Samlag med menstruerande kvinna förbjudet Det är förbjudet att ha samlag med henne eftersom Han (tabârak wa ta´âlâ) sade: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ”Och de frågar dig om månadsblödningen. Säg: […]

14. Bad innan läggdags är det bästa alternativet

13 – Bad innan läggdags är det bästa alternativet Det är bäst att de badar. ´Abdullâh bin Qays sade: ”Jag frågade ´Â’ishah: ”Hur gjorde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter samlag? Badade han innan läggdags eller sov han innan bad?” Hon sade: ”Han gjorde bådadera. Ibland badade han först och sov sen, ibland tvådde […]

12. Domen för tvagningen innan läggdags

11 – Domen för tvagningen innan läggdags Den är inte obligatorisk, den är enkom starkt rekommenderad. Beviset för det är hadîthen där ´Umar frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâhs sändebud! Kan någon av oss sova efter intimt umgänge?” Han sade: ”Ja. Han kan även två sig om han vill.”1 Hadîthen stöds av […]

Den lösgjorda kvinnans vänteperiod

De lärda är oense om vänteperioden som skall genomgås av kvinnan som lösgör sig från sin make (المختلعة). Den övervägande åsikten är att hon skall vänta en enda månadsperiod. Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och al-Hâkim rapporterade via Ibn ´Abbâs som sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde Thâbit bin Qays kvinna att vänta en […]

8. Tvagning mellan två samlag

7 – Tvagning mellan två samlag Efter att han har haft föreskrivet samlag med henne och önskar att ha det igen, tvår han sig enligt hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”När någon av er har haft samlag med sin maka och vill ha det igen, skall han två sig [däremellan]. [Han blir piggare […]