109. Varför kallas Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för det namnet?

Fråga 109: Varför kallas Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för det namnet? Svar: De kallas för Ahl-us-Sunnah eftersom de praktiserar och vidhåller Sunnah. De kallas för Djamâ´ah, Samlingen, därför att de är enade och inte splittrade. Ty deras metod är en; Qur’ânen och Sunnah. Också är de enade om sanningen och en makthavare. Inom alla generella sakfrågor står […]

Taxikörning till kyrka

Fråga: Jag bor utomlands och arbetar som taxichaufför. Får jag köra kunder till kyrkan? Svar: Nej. Det är samarbete om synd och överträdelse. Kör inte dem till kyrkor.

Villkor för samarbete med islamiska grupper

Efter att de islamiska grupperna har dykt upp, vilket är oerhört olyckligt i sig, måste de samarbeta förutsatt att samarbetet är baserat på Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Den som vägrar samarbeta med andra grupper för att de inte vill samarbeta om denna korrekta metodik, nämligen Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik, skall man inte samarbeta […]