18. Hadîth ”De är inte orena; de lever bland er.”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/35-36) Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade: 13 – Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om katter: ”De är inte orena; de lever bland er.”1 Rapporterad av De fyra och autentiserad av at-Tirmidhî och […]

Svalt slem under fastan

Fråga: Vad är domen för att den fastande sväljer slem? Svar: Så länge det inte kommer upp i munnen och sväljs är rättsskolan enad om att det inte bryter fastan. Skulle slemmet komma upp i munnen och sväljas har de lärde två åsikter: 1 – Det bryter fastan eftersom det blir som mat och dryck. […]

Tabarruk via profetens hår

Fråga: Är det tillåtet att eftersträva välsignelse via sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår? Svar: Allt som lämnar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp – av hår, svett och saliv – får man eftersträva välsignelse via. Det gäller dock bara sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).