15. Fâtimah bint Qays visade ansiktet

5 – Fâtimah bint Qays berättade att: ”Abû ´Amr bin Hafs hade i sin frånvaro skilt sig från henne för alltid1. Hon berättade det för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han befallde henne att genomgå sin vänteperiod hos Umm Sharîk. Efter ett tag ändrade han sig och sade: ”Hon besöks av män2. […]

Fotografering av lik

Fråga: Vissa studenter tillåter att likets ansikte avtäcks för fotografering. Därefter sparas bilden som minne. Ty liket är numera själlöst. Är det korrekt? Svar: Det är falskt. Det är inte tillåtet att avtäcka liket och fotografera det så länge det inte handlar om en säkerhetsåtgärd. I så fall är det harmlöst. Att göra det för […]

Betvivlar bestrykning efter tvagning

Fråga: Efter tvagningen betvivlade jag min bestrykning av strumporna. Det till trots lät jag bli att två mig ånyo och bad. Är min handling korrekt? Svar: Tvivel efter dyrkan påverkar inte. Det är om du börjar tvivla under dyrkans gång som du tar till dig säkerhetsåtgärd. Om detta sker under din tvagning, utför det du […]

Dolda gåvor mot onda ögat

Fråga: Är det skrockfullt att dölja sina gåvor utav fruktan för det onda ögat? Svar: Nej, det är en säkerhetsåtgärd. Det är en säkerhetsåtgärd som är harmlös.