De vill bara förstöra

Vissa bröder tycker illa om somliga studenter eller lärda. Följaktligen ställer de dig en fråga som du svarar på varefter de tillämpar svaret på en individ. De säger att du avser honom. Sedan säger de att så-och-så säger si-och-så om så-och-så. Du själv avsåg ingen speciell person, du svarade bara på en fråga. De kokar […]

Tillit i Allâh och därefter i så-och-så

Fråga: Ni sade att det är otillåtet att säga att man förlitar sig på Allâh och därefter på så-och-så. Vilken dyrkelse tillåter att man brukar begreppet ”… och därefter så-och-så”? Svar: När det kommer till dyrkelse är det inte tillåtet att säga ”… och därefter så-och-så”. Det gäller all dyrkelse. Däri får det inte sägas […]