Visdomen i månen och bönen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/352-353) Allâh är vis. Vishet innebär att saker och ting sköts rätt. Den består av två typer: en vishet handlar om att en sak utförs på ett visst sätt och en vishet handlar om agendan bakom den saken. Allâhs vishet berör såväl föreskriften som […]

Bugning förbjuden

Fråga: I Afrika har vi som vana att buga när vi hälsar till respekterade individer. Är det tillåtet att göra så? Svar: Det är inte tillåtet. Bugning är Rukû´.Varken Rukû´ eller Sudjûd får ägnas åt någon annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Om någon kräver att ni bugar er för dem, ska ni vägra göra […]

Imam går ned i Rukû´ innan jag hinner läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen gick ned i Rukû´ innan jag hann läsa al-Fâtihah. Ska jag också ned eller läsa klart al-Fâtihah? Svar: Om du har en vers eller något litet kvar, läser du klart al-Fâtihah. Och om läsningen sinkar dig från att rätta dig efter imamen, går du ned i Rukû´ ehuru du inte har läst klart.

Händerna på bröstet i alla fall

Fråga: Jag märker att vissa bedjande placerar händerna under naveln eller något ovanför och inte på bröstet. Kan ni klargöra sakfrågan? Svar: Det är föreskrivet att placera händerna på bröstet, både innan Rukû´ och efter Rukû´. Så har det bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Wâ’il bin Hudjr och Hulb bin Yazîd […]

Så lyfts händer i bön

Fråga: Är det tillåtet att bara lyfta på händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm eller måste de lyftas upp i alla positioner? Svar: Det är Sunnah att lyfta upp händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm, Rukû´, resning från Rukû´och resning från Tashahhud i andra Rak´ah till tredje Rak´ah. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Innovativ bön efter bönen

Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna då han åkallade Allâh mot hedningarna som hade dödat hans utsända lärde. Scenariot utspelade sig i Fadjr och efter Rukû´, rapporterar Ahmad och andra via Anas. Däremot finns inget bekräftat från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han lyfte på händerna […]

Upplyfta händer i Qunût

417 – Jag frågade min fader om händer ska lyftas i Witr varvid han svarade: ”När han läser Qunût tar han upp dem i höjd med bröstet.” Han själv lyfte på händerna under Qunût i Witr. 418 – Jag frågade min fader om han föredrar att händer lyfts upp under Qunût i Witr varje natt, […]

20. Vackraste kvinnan i bönen

Ibn ´Abbâs sade också: ”En av de vackraste kvinnorna bad bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vid Allâh! Jag har aldrig sett någon så vacker. Vissa män ställde sig längst fram för att slippa se henne, andra ställde sig längst bak. När de gick ned i Rukû´ tittade de under armen. Följaktligen uppenbarade […]

11. Qunût

[15] Efter Qur’ân-läsningen och innan Rukû´ läses ibland Qunût-bönen profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sin sonson al-Hasan bin ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ). Den lyder på följande sätt: اللهم اهدِنا فيمَن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقِنا شر ما قضيت [ف]انك تقضي ولا يقضى عليك [و]اٍنه لا يذل […]

Solförmörkelsebönen enskilt och i grupp

508 – Jag frågade Ahmad om en man kan be solförmörkelsebönen själv. Han svarade: ”Ja.” 509 – Jag frågade honom om han kan be den med moskéförsamlingen. Han svarade: ”Ja.” 510 – Jag frågade honom hur han ska be. Han svarade: ”Fyra Rukû´ i två Raka´ât.” Jag frågade honom om han ska göra Rukû´ två […]

Förmögen ber sittande till Rukû´

Fråga: Vissa förmögna människor väljer att sitta kvar i andra Rak´ah i Fadjr till dess att imamen ska gå ned i Rukû´. Förstå då ställer de sig upp för att gå ned i Rukû´ med honom. Är deras bön giltig? Svar: Nej. Han har utelämnat den stående positionen som utgör en pelare. Han måste åtminstone […]

Hinner inte läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen går ned i Rukû´ innan den ledde är klar med al-Fâtihah. Skall han gå ned i Rukû´ eller fullända al-Fâtihah? Svar: Om han kommer att mista en Rak´ah, går han ned i Rukû´ ehuru han inte är klar med al-Fâtihah. Imamens läsning av al-Fâtihah räcker.

Hälsningen i bönen

Fråga: Hur hälsar man tillbaka i bönen om man befinner sig i Rukû´, Sudjûd eller Tashahhud? Svar: Hälsningen skall inte hälsas tillbaka i Sudjûd. Det är i stående person som man hälsar tillbaka genom att låta handens ovansida peka uppåt och handflatan nedåt, så att person märker att du hälsar tillbaka. Detsamma görs i sittande […]

Försenar sig till imamens Rukû´

Fråga: Den ledde har bett hela bönen med imamen. Han försenade sig dock till hans Rukû´ varpå han gick ned i Rukû´ efter att imamen gått uppför den. Skulle han bett en till Rak´ah efter Taslîm? Svar: Nej. Hans Rukû´ efter imamen räcker – om Allâh vill.