1. Bara en metod räddar samfundet

Jag har valt att behandla detta ämne på grund av flera anledningar däribland: 1 – Det islamiska samfundet har delats upp i såväl dogmatiska frågor som andra. Den splittringen, samt avsaknad referens till Qur’ânen och Sunnah, har medfört katastrofala följder. Uppdelningen är ofattbart stor, oenigheten råder på alla plan och osämjan är påtaglig. Därtill har […]

Det friska hjärtat

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”I helhet är ett friskt hjärta det som bara bryr sig om Allâh, älskar bara för Allâhs sak, avser bara för Allâh, ägnar hela sin kropp åt Allâh, ägnar alla sina handlingar åt Allâh, sover för Allâhs sak och är vaket för Allâhs sak.”1 Det framstår i Ibrâhîms (´alayhis-salâm) ord: يَوْمَ […]