23. Så ser Djuhaymâns anhängare på saken

Vissa som tillåter revolt förtalar följande rapportering: ”Du skall lyssna till och lyda ledaren ehuru din rygg pryglas och din egendom beslagtas. Lyssna och lyd!”1 Den återberättas av Abû Sallâm via Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) och förtalas av Djuhaymâns anhängare. Kritiken beror på att när al-Muzanî nämnde vem Abû Sallâm återberättar ifrån nämnde […]

Khawâridjs arv

Fråga: Vissa påstår att upproret mot ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) var en revolt och inget riktigt uppror mot makthavaren. De menar att det riktiga upproret var mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh)… Svar: Det är falskt resonerat. Det första upproret var upproret mot ´Uthmân. Det efterföljdes av upproret mot ´Alî. Därefter har Khawâridj ärvt det. Upproren […]