Islamiska studier på distans

Fråga: En person sitter och lyssnar på de lärdes lektioner via internet. Hamnar han under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”1? Svar: Jovisst, men han kan inte jämföras med personen som sitter med de lärde, […]

Resa med moder och svåger

Fråga: En kvinna reser med sin moder och svåger. Anses hon resa utan Mahram? Svar: Ja. Hon får inte resa utan Mahram: ”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa utan Mahram.”