Makens fulltaliga bön i makans hemstad

Publicerad: 19.09.28 Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393) Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (1/226) Om en resenär gifter sig i en stad eller passerar en stad vari hans fru bor, ber han fulltaligt. Ty frun har samma dom som hemstaden. Den åsikten delar Mâlik, Abû Hanîfah, hans två elever och Ahmad. Detsamma sade Ibn ´Abbâs, vilket även […]

Måste be som imamen

Fråga: En resenär sluter sig till en hemmastadd imam i sista Tashahhud. Ska han be fulltaligt eller korta bönen? Svar: Han måste be fulltaligt. Om han sluter sig till en imam som ber fulltaligt, måste han också be fulltaligt ehuru han sluter sig till bönen i dess slutskede. Han har samma dom som imamen.

Resenär ber som hemmastadd imam

565 – Jag läste för min fader: ”Vad gör resenären om han sluter sig till imamen som befinner sig i Tashahhud i sista Rak´ah?” Han svarade: ”Om resenären sluter sig till den hemmastaddes bön, ber han som den hemmastadde.” Han sade: ”Det rapporteras från Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs att resenären som ber bakom den […]

Då får botgöraren utelämna fastan

Fråga: Jag måste sona i form av två månaders fasta. Fastan kommer att pågå under ´Îd. Får jag utelämna fastan då? Svar: Ja och alltid annars när det är obligatoriskt att utelämna fastan. Ett annat exempel är kvinnan som får sin månadscykel; även hon får bryta sin fasta när hon får sin månadscykel. När den […]

Båda måste sona

Fråga: Vad är domen för att den fastande har samlag i Ramadhân? Är det tillåtet för resenären som inte fastar att ha samlag? Svar: Han är skyldig att ångra sig inför Allâh, ta igen dagen och sona. Är han resande eller sjuk på så sätt att han inte är ålagd att fasta behöver han inte […]

Ursäkt upphör under dagen i Ramadhân

Fråga: Vad åligger kvinnan som blir kvitt sin månadscykel under dagen i Ramadhân? Svar: Enligt den korrekta åsikten ska hon fasta resten av dagen, ty hennes giltiga ursäkt har därmed upphört. Hon är även ålagd att ta igen dagen. Precis samma sak gäller personen som får reda på Ramadhâns infall under dagen och resenären som […]

Studieresa i land som utgår från uträkningar

Fråga: Hur gör jag med Ramadhân och Shawwâl om jag befinner mig på studieresa i minst två månaders tid i länder som grundar sig på astronomiska uträkningar? Svar: Enkelt. Du kan utelämna fastan eftersom du är resenär och sedermera ta igen den när du kommer hem. Vill du istället fasta följer du landet du befinner […]

Resenär i land som utgår från uträkningar

Fråga: Ska vi fasta om vi befinner oss i islamiska länder som utgår från astronomiska uträkningar till skillnad från nymånens nytändning? Svar: Det är upp till er, ni är resande. Flera lärde säger att det är bättre för resenären att inte fasta fastän man inte besväras av fastan. När ni återvänder till ert land får […]

Inställd flygresa i Ramadhân

Fråga: Som resenär i Ramadhân avsåg att jag bryta fastan. Väl framme vid flygplatsen ställdes resan in. Vad är domen för min fasta med tanke på att jag åt inget den dagen? Svar: I och med att du har avsett att bryta fastan så är den bruten, oavsett om du hann äta något eller inte. […]

Fasta eller inte?

Fråga: Är det bättre för resenären att fasta eller låta bli? Svar: Det bästa är att göra det som är enklast för honom. Om det är enklare att fasta är det bättre att fasta, och om det är enklare att låta bli är det bättre att låta bli. Och om bådadera är lika enkla är […]

Lång vistelse, kort avstånd

Fråga: Ni nämnde att en färd kan också anses vara resa om perioden är lång till skillnad från avståndet. Vad innebär det? Svar: Till synes anses en lång tidsperiod vara två dagar enligt vissa lärde. Så om en person skulle vistas minst två dagar i en annan stad räknas han som resenär ehuru avståndet från […]

Utrikeskorrespondentens bön och fasta

Fråga: Får en utrikeskorrespondent korta bönen och utelämna fastan ehuru han skulle vara borta en längre tid? Svar: Därom tvista de lärde. Majoriteten, däribland de fyra imamerna, anser att utrikeskorrespondenten har samma dom som den hemmastadgade; han måste fasta, får inte korta bönerna och får bestryka läderstrumporna högst ett dygn. Andra menar att han är […]

Arbetare övernattar fyra nätter på arbetsplats

Fråga: En man reser till sin arbetsplats som ligger utanför hans hemstad. Fyra dagar i veckan övernattar han där för att sedan återvända hem. Är han resande? Svar: Han är resande. Exempel på det är personen som arbetar som lärare i en annan stad där han vistas om vardagarna och sedermera åker hem på helgen […]

Råkade be ´Asr innan Dhuhr

Fråga: En resenär skulle slå ihop Dhuhr och ´Asr och kom på det först efter att han hade bett ´Asr i samling. Vad är domen för det? Är det bäst att be bönerna på Dhuhrs tid eller ´Asrs tid? Svar: Därmed ska han bara be Dhuhr, mer än så är han inte ålagd. Den bästa […]

Det är en resa

Rapporteringar är tydliga med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följe slog ihop och kortade bönerna under vallfärden. Det är inte bekräftat att någon av dem fortsatte be efter hans Taslîm i Minâ, Muzdalifah eller ´Arafah. Den fulltaliga bönen bads i Makkah. Jag har också klargjort att det finns inget bekräftat bevis […]

30. Allt styrs av Allâhs vilja

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 26 – Alla styrs av Hans vilja, vissa erhåller Hans favör medan andra erhåller Hans rättvisa. FÖRKLARING Alla skapelser vill säga. Dag och natt, morgon och kväll, hemmastadda och resande, styrs skapelserna av Allâhs vilja. Oavsett vad de gör styrs de av Hans vilja. Ty det Han vill sker och […]

Då får resenären inte fasta

2595 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Räcker det inte att du är på Allâhs väg och med Allâhs sändebud så att du också ska behöva fasta?” Rapporterad av Ahmad (3/327): Zayd bin al-Hubâb berättade för oss: Husayn bin Wâqid berättade för mig, från Abûz-Zubayr: Jag hörde Djâbir säga: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Alltid fulltalig bön

528 – Jag hörde Ahmad bli frågad om resenären som kommer på en bortglömd bön när han kommer hem. Han svarade: ”Han ska be den fyra Raka´ât.” Därpå fick Ahmad frågan om resenären som kommer på en bortglömd bön när han var hemma. Han svarade: ”Han ska be den fyra Raka´ât för säkerhets skull.”

Slog ihop ´Asr med fredagsbönen för ett år sedan

Fråga: För ett år sedan var jag på resande fot och slog ihop ´Asr med fredagsbönen. Därefter fick jag reda på att handlingen är förbjuden. Måste jag ta igen ´Asr? Svar: Ja, du skall ta igen ´Asr. Fråga: Skall jag förkorta den eller be fulltaliga Raka´ât? Svar: Poängen ligger i tiden du ber den. Om […]