Alltid fyra Raka´ât

552 – Jag frågade min fader om mannen som glömmer bort att be under resans gång och kommer på bönen när han kommer hem. Han svarade: ”Han ska be den fyra Raka´ât.” 553 – Jag frågade min fader om den hemmastadde mannen som glömmer bort att be och kommer på bönen när han är på […]

Båda måste sona

Fråga: Vad är domen för att den fastande har samlag i Ramadhân? Är det tillåtet för resenären som inte fastar att ha samlag? Svar: Han är skyldig att ångra sig inför Allâh, ta igen dagen och sona. Är han resande eller sjuk på så sätt att han inte är ålagd att fasta behöver han inte […]

Arbetare övernattar fyra nätter på arbetsplats

Fråga: En man reser till sin arbetsplats som ligger utanför hans hemstad. Fyra dagar i veckan övernattar han där för att sedan återvända hem. Är han resande? Svar: Han är resande. Exempel på det är personen som arbetar som lärare i en annan stad där han vistas om vardagarna och sedermera åker hem på helgen […]

Så länge resan pågår

Att den boende slår ihop böner betyder dels att han inte ber dem i tid, dels att han inte ber dem i samlingsbön med imamen. Däremot får han slå ihop bönerna om han besväras av att be dem i tid. Sådant är inte fallet beträffande resenären; han får slå ihop bönerna så länge han är […]

Får inte be fulltaliga Raka´ât

Fråga: Måste den resande imamen be fulltaliga Raka´ât eller kvarblir han som resenär till dess att han kommer hem? Svar: Han får inte be fulltaliga Raka´ât. Han får inte be fulltaliga Raka´ât förrän han återvänder till sin hemstad och kommer innanför stadens gränser.