Fakhr ar-Râzî: Skolastik gagnar inget

Du ska veta att Fakhr ar-Râzî, som betraktas tillhöra sin tids störste förespråkare av tolkning, tog tillbaka sin norm till förmån för Salafs dogm. Han erkände att sanningen gällande Allâhs egenskaper ligger i Qur’ânen. I sin bok ”Aqsâm-ul-Ladhdhât” konstaterade han följande: ”Jag har funderat på de metodiker som följs av skolastiker och filosofer och sett […]

6. Skolastikernas kaotiska tillstånd

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Dementin baserar de på rationalism (som enligt dem är klargörande bevis men i själva verket inget annat än tvivel) och förvrängning av ord. Följderna av att deras sak är byggd på dessa två otrogna grunder medför att de betraktar de tidigare föregångsmännen som okunniga och olärda. De ser på dem […]

Ahl-us-Sunnahs ögonsten, Ahl-ul-Bid´as hatobjekt

Kapitel om att de troende skall se sin Herre (tabârak wa ta´âlâ) med sina ögon liksom fullmånen syns och att Han kommer att visa Sig för dem skrattandes Detta kapitel är det ädlaste, noblaste och farligaste kapitlet i boken. Det är också det mest glädjande för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, det besvärligaste för Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhalâlah. Detta är […]

Trolleri för skojs skull

Fråga: I vårt land trollar de för nöjets skull i skolor och på nöjesparker. Exempelvis stoppar personen in en vit lapp i fickan och tar ut sedlar ur den och liknande. Är det förbjuden magi? Svar: Ja, det är tvivelsutan förbjuden magi. Allâh (ta´âlâ) sade om Mûsâ (´alayhis-salâm) i samband med att Faraos trollkarlar kastade […]