Tvagning före rening

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att rening efter naturligt behov är ingalunda krav för tvagning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju ”… förrän han tvår sig” och befallde inte att könet och dylikt tvättas […]

Stort vattenbruk bevisar ignorans

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Imâm Ahmad sade: ”Man brukade säga att stort vattenbruk bevisar mannens knappa förståelse.” al-Maymûnî sade: ”Jag brukade använda mycket vatten till tvagning varvid Ahmad sade till mig: ”Abûl-Hasan! Behagas du av att vara sådär?” Följaktligen slutade jag.”1 Stort vattenbruk bevisar mannens knappa förståelse och hans uteblivna vetskap om Sunnah och rening. […]

Blott två vatten i Qur’ânen och Sunnah

Vattnet nämns oinskränkt i Qur’ânen och Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) delade inte in det i renande och icke-renande. En sådan indelning går emot Qur’ânen och Sunnah. Allâh sade bara: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء ”… och inte kan finna vatten…”1 Jag har klargjort sakfrågan i andra sammanhang och klargjort att allt som kallas för […]

1. Två sorters reningar

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade: Rening Avsnitt om vatten FÖRKLARING När de lärda behandlar Fiqh inleder de alltid sina respektive böcker med rening. Reningen består av två slag: 1 – Hjärtats rening. 2 – Kroppens rening. Hjärtats rening är immateriell och handlar om att människan renar sitt hjärta på all sorts avguderi, innovation samt […]

Så bestryker kvinnan sitt huvud

Fråga: Skall kvinnan som tvår sig bestryka huvudet liksom mannen; från hårfästet till nacken och tillbaka? Svar: Vad skiljer kvinnan åt från mannen? De är jämlika i rening, tvagning och så vidare. Hon skall bestryka huvudet liksom mannen, vilket nämns i beviset.

Täcker fredagsbadet tvagningen?

Fråga: Täcker fredagsbadet tvagningen? Svar: Om tvagningen avses, ja. Om han avser att täcka tvagningen med bad, täcks den: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.” Däribland täcks den mindre reningen av den större reningen.