ar-Rûmî beskriver sin bok ”al-Mathnawî”

Detta är boken ”al-Mathnawî” som utgör grunden till religionens grund när det kommer till avslöja hemligheter, uppnå mål och erhålla övertygelse. Den är den största förståelsen om Allâh, Allâhs ljuvliga föreskrift och Allâhs klaraste bevis: مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ”Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står.”1 Den lyser starkare än […]

Ojämnt skägg

Fråga: Om skägget är ojämnt på sidorna. Är det tillåtet att jämna det? Svar: Nej. Låt det vara som det är: ”Trimma mustascherna och lämna skäggen.”1 Det vill säga, låt det vara som det är. Det är harmlöst att tvätta det, rena det och parfymera det, men det är inte tillåtet att korta det. 1Muslim […]

Är det tillåtet att torka sig om det finns vatten?

Fråga: Är det tillåtet att torka sig om det finns vatten? Svar: Ja. Om torkningen renar spåren är den tillräcklig. Det råder samstämmighet om det. Det råder samstämmighet om att torkning är tillräcklig om den renar spåren.

Det rena hjärtat

Allâh (´azza wa djall) sade: يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ”… den Dag då varken rikedom eller söner skall vara till gagn och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Allâh med rent hjärta.”1 Det rena hjärtat är det som är skonat avguderi, hätskhet, […]