Då dricks kamelurin

Det är tillåtet att dricka kamelurin vid nödfall. Det konstaterade Ahmad i sina utsagor rapporterade av Sâlih, ´Abdullâh, al-Maymûnî, al-Athram och andra. Är det tillåtet att dricka kamelurin utom nödfall? Abû Dâwûd berättade att Ahmad sade: ”Den som lider av åkommor och sjukdomar får dricka den. Jag är dock inte förtjust i att en frisk […]

Restaurang serverar sprit och griskött

Fråga: Vad är domen för att äta i en restaurang som säljer och serverar sprit? Svar: Den troende är ålagd att värna om sin religion. Om restaurangen säljer eller serverar sprit, griskött eller något annat förbjudet, är det obligatoriskt att undvika den. Skulle han vara nödgad får han leta efter en lämplig restaurang som serverar […]

Den rena spriten

2348 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (ta´âlâ) har förbjudit sprit. Den som nås av denna vers och har sprit skall varken dricka eller sälja.”1 Rapporterad av Muslim och Abû Ya´lâ2: ´Ubaydullâh bin ´Umar al-Qawârîrî berättade för oss: ´Abdul-A´lâ bin ´Abdil-A´lâ Abû Hammâm berättade för oss: Sa´îd al-Djurayrî berättade för oss, […]

Var ren

al-Bukhârî sade: 661 – Qutaybah berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss, från Humayd som sade: ”Anas blev frågad om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bar ring. Han svarade: ”Ja. En natt sköt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp på ´Ishâ’ till halva natten. Efter att han hade bett vände han […]

Oren får inte vidröra Qur’ânen

Fråga: Vilken åsikt är korrekt gällande vidröring av Qur’ân i tillstånd av en mindre orenhet? Utgör versen: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ”Detta är en Qur’ân som måste hållas högt i ära, [bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift, som inga andra än de renade skall röra.”1 ett bevis […]