Bara de har rätt och sann dogm

Allâh vägrar låta sanningen och den korrekta dogmen besittas av någon annan än Ahl-ul-Hadîth. Ty de har anammat sin religion och dogm från företrädarna, i flera generationers tid, fram till efterföljarna som anammade den från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som anammade den från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det […]

Minsta obligatoriska kunskap

ash-Shâlandjî sade: ”Abû ´Abdillâh sade: ”Människan måste kunna tillräckligt mycket av Qur’ânen och kunskap för att hon ska kunna be och upprätthålla sin religion. Det minsta man måste kunna av Qur’ânen är al-Fâtihah och ytterligare två suror.”

En kliché

Att folk betraktar islam som en terroristisk religion är ingalunda nytt. Sedan en lång tid tillbaka har hädarna förtalat islam, islams profet och muslimerna för värre saker än så. Det är inte alls konstigt. Inte förväntar vi oss att hädarna ska berömma muslimerna och islam. Allâh (djalla wa ´alâ) sade: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ […]

Uppskjuten månadscykel i Ramadhân

Fråga: Får kvinnor ta medicin för att skjuta upp på sina månadscyklar till efter Ramadhân? Svar: Kvinnan ska låta sina månadscyklar vara som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har skapat dem. Han är dels svartsjukare på Sin religion, dels barmhärtigare mot henne än vad hon själv är.

16. Alla profeter hade samma religion

Alla sändebud kallade som bekant till Tawhîd och förbjöd avguderi. Det är sändebudens religion. Deras religion är en och samma ehuru deras föreskrifter skulle variera. Grunden till deras religion och dogm är alltså en: dyrkan av Allâh enligt Hans föreskrift. Exempelvis var det dyrkelse att be mot Jerusalem, ty Allâh befallde det. Med tiden upphävdes […]

Tänk utanför boxen – det är agendan

Fråga: Vissa säger att de som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah enligt [oklart ljud] är vilsna. De menar att de båda källorna måste läsas ånyo och på ett sätt som lämpar sig efter samtiden. Vad säger ni om det? Svar: Där har du felet. Källorna ska läsas ånyo – det vill säga lämna Salafs […]

65. Qur’ânen förklarar religionen

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han lät honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara det sista sändebudet som förkunnade glada budskap och varnade, och som den som på Hans uppdrag kallar till Honom, och en ledfyr. Han sände ned Sin visa skrift till honom. Med den förklarade Han sin […]

63. Därför har vi fått sändebud och skrifter

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han har sänt sändebud till dem för att avvärja deras ursäkter. FÖRKLARING En av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) nåder mot slavarna är att Han inte har låtit dem välja egen religion som de själva tycker är bra. På grund av deras brister och nedsatta […]

Islams rättvisa

Fråga: Är det sant att islam är en tolerant religion som uppmanar till att de tre religionerna kommer varandra närmare? Svar: Islam uppmanar till ett avståndstagande från såväl de otrogna som deras religion. Men islam tillåter inte att de behandlas orättvist. Å ena sidan tillåter inte islam att de behandlas orättvist, å andra sidan uppmanar […]

Ibn ´Arabîs religion

Fråga: Vilka är panenteister (الإتحادية)? Svar: Det är de som följer Ibn ´Arabîs dogm. De tror på panenteism. Enligt dem är hela existensen Allâh. Någon Skapare och skapelse finns alltså inte. De påstår att hela existensen är Allâh. Det är panenteism och det är Ibn ´Arabîs religon.

Ibn Râhûyah: Enighet om Allâhs resning över tronen

Harb al-Kirmânî sade: ”Jag sade till Ishâq: ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den […]

Den förståndige följer Salaf och avvisar Ahl-ul-Bid´a

Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”1 Hadîthen hör till kunskapens största dygder och poängterar att nyttig kunskap kännetecknar slavens lycka och Allâhs välvilja. Förståelse inom religionen omfattar såväl förståelse om trons fundament, islams föreskrifter och domar samt […]

Giftermål med oreligiös judekristen kvinna

Fråga: Är det tillåtet att gifta sig med en judekristen kvinna idag som vare sig praktiserar sin religion eller går i kyrkan? Svar: Det är inte tillåtet att gifta sig med en judekristen kvinna ”som vare sig praktiserar sin religion eller går i kyrkan”. Hon är inte alls judekristen.

Abû Tâlib konverterade inte till islam

Fråga: Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror konverterade aldrig till islam och dog i egenskap av otrogen, trots att han öppet försvarade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hamnar detta under hadîthen: ”Någon av er kan tillsynes utföra paradisets folks handlingar…”? Svar: Han gjorde så av släktskap, vilket nämns i samband med […]

Makkahs och Madînahs lärde anammar Ibn ´Abdil-Wahhabs kall

Lov ske Allah. Vi, de lärde i Makkah, vittnar att denna religion som Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) etablerade och som muslimernas ledare Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz kallade till i detta brev av Tawhîd och förkastning av avguderi är sanning varom inga tvivel finns. All sorts avguderi och annat som nämns i brevet av sådant som […]

Det skadligaste för muslimerna

adh-Dhahabî (rahimahullâh) sade: ”Det har autentiserats från ad-Dâraqutnî att han sade: ”Det finns inget jag hatar som skolastik.” En person skall aldrig ta sig an eller spekulera i skolastik eller debatt. Han skall vara Salafî!”1 Han hatade skolastik ändock han aldrig gick in i den. Han hatade den på grund av alla negativa följder som […]

Ny konvertit utelämnar bön ibland

Fråga: Får den nye konvertiten som fruktar för sin religion undanhålla den och utelämna bönen i vissa sammanhang? Svar: Bönen får han inte lämna. Han får emellertid be på en undanskymd plats: وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ”Då sade en man som tillhörde Faraos hus, som […]

Arbetande kvinna är orsak till svek och otrohet

Att kvinnan går hemifrån för att arbeta leder till förlorad anständighet och religion. Kvinnan är en njutning och hon är den bästa njutningen i jordelivet. Och ingen njutning är ett så starkt föremål för svek som kvinnan. När bedrägliga blickar får syn på hennes skönheter utnyttjas deras förmåner till svek och list. Att hon därmed […]

De övergav skolastiken

al-Qurtubî sade i sin förklaring till ”Sahîh Muslim”: ”Efter att ha levt långa liv lämnade flera skolastiska imamer skolastiken. En av dem var skolastikernas imam Abûl-Ma´âlî al-Djuwaynî som sade: ”Jag hade läst så mycket. Sedan lämnade jag muslimerna med deras islam och uppenbara kunskaper, gick ut på det vida havet och började dyka efter det […]

Dagens sagoberättare

1681 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När israeliterna gick under började de berätta berättelser.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (3705) och Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (4/362) från Abû Ahmad az-Zubayr: Sufyân underrättade oss, från al-Adjlah, från ´Abdullâh bin Abîl-Hudhayl, från Abûl-Hudhayl, från Khabbâb, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Berättarkedjan […]