Extra rekommenderat i Ramadhân

Det är rekommenderat att äta frukost innan fastan och att den äts så sent som möjligt. Också är det rekommenderat att bryta fastan så fort solen gått ned och att brytningen sker med dadlar. I Ramadhân är det också rekommenderat att måna extra mycket om givmildhet, goda handlingar och välgörenhet, ty det var Allâhs sändebuds […]

Därav Ibn Taymiyyahs upprepade al-Fâtihah

Under tiden jag vistades i Damaskus spenderade jag merparten av dagarna och många nätter tillsammans med Ibn Taymiyyah. Han brukade låta mig vara nära honom så att vi satt bredvid varandra. Jag brukade höra vad han läste och bad. Från gryningen till soluppgången läste han al-Fâtihah upprepande gånger. Tyst frågade jag mig själv varför han […]

Jämna och kompakta rader

32 – Allahs sändebud [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] sade: ”Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.” Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî […]

Är det obligatoriskt att säga efter böneutroparen?

Är det obligatoriskt eller rekommenderat att säga efter böneutroparen? Enligt den övervägande åsikten, som för övrigt delas av majoriteten, är det inte obligatoriskt. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh): ”När bönen går in, kallar någon av er.”1 Han befallde inte de andra att […]

Maka får inte gå på lektioner

Fråga: Makan ber maken om tillstånd att få gå på lektion om bara en gång i månaden. Maken går inte med på det. Vad råder ni oss? Svar: Gå inte ut utan hans tillstånd. Att hon går på lektion är rekommenderat och att hon lyder sin make är obligatoriskt, särskilt om hennes vistelse i hemmet […]

Vad är domen för fredagsbadet?

Fråga: Vad är domen för fredagsbadet? Svar: Fredagsbadet är rekommenderat. Hadîthen säger: ”Den som tvår sig på fredagen har gjort bra och den som badar [skall veta att] badet är bättre.” Det är alltså rekommenderat. Fråga: Börjar dess tid efter Fadjr-bönen eller soluppgången? Svar: Han skall bada innan han beger sig till fredagsbönen för att […]