16. Vad är tillåtet under I´tikâf?

[1] Det är tillåtet att lämna moskén för att utföra naturliga behov. Också lovligt är det att ta ut huvudet ur moskén för att få det tvättat och kammat. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i I´tikâf i moskén stack han in huvudet i mitt rum varvid […]

Bönhörd bön vid grav är prövning

Sanna gravar och sanna händelseplatser är oerhört få. Flera lärde har sagt att vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav är den enda kända profetgraven. Andra kan också bekräfta någon annan profets grav däribland Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. Måhända vet man mot vilket håll graven ligger men inte exakt var. Så […]

Madînahs regnliknande prövningar

Muslim sade: 2885 – Abû Bakr bin Abî Shaybah, ´Amr an-Nâqid , Ishâq bin Ibrâhîm och Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från Usâmah som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig upp på en av Madînahs fästningar och sade: ”Ser ni […]

Flest prövningar kommer österifrån

Ibn ´Umar sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka österut och säga: ”Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.”1 Hadîthen bevisar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap då han berättade om vad som skulle ske… Han berättade om att prövningar skall komma österifrån. De flesta prövningar kommer ju […]

Hopslagna böner hemma pga. regn

Fråga: Moskéerna i min närhet slår inte ihop bönerna på grund av regn. Får jag slå ihop dem hemma? Svar: Slå ihop bönerna med muslimerna. Slå inte ihop dem hemma. Det finns inget behov av att slå ihop bönerna hemma. Du utsätts inte för regn i ditt hem. Slå därför inte ihop bönerna. För övrigt […]

Sinkad bön pga. arbete

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på bönen så att dess tid går ut om orsaken är arbete? Svar: Det är förbjudet och otillåtet. Allâh (ta´âlâ) sade: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”1 Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastställde bönetiderna. Den […]

Kör ut dem!

Muhammad bin Yûsuf bin Wâqid bin ´Uthmân al-Firyâbî. Imâm, Hâfidh och Shaykh-ul-Islâm. Ibn Zandjûyah sade: ”Jag har inte sett någon vara så from som al-Firyâbî.” Muhammad bin Sahl bin ´Askar sade: ”Vi gick ut med Muhammad bin Yûsuf al-Firyâbî för att be om regn. Han tog upp händerna och hann inte ta ned dem förrän […]

Då kommer regnet

Fråga: I vårt land har vi folk som säger att ett helgon fördelar regnen bland människorna… Svar: Det är större avguderi. Det är avguderi relaterat till herraväldet. Ingen annan än Allâh (djalla wa ´alâ) fördelar regnen. Det är Han som ger regn och det är Han som undanhåller regn. Måhända stryker vattenfyllda moln förbi utan […]

Arbete är ingen ursäkt för att inte be i moskén

Fråga: Vad är domen för att inte be i samling på grund av arbete eller för att böneutropet inte kan höras? Svar: Samlingsbönen är en av de största plikterna som Allâh har förpliktigat muslimerna med. Bönen är en väldig pelare i islam och den största pelaren efter trosbekännelsen. De flesta lärda, däribland följeslagarna, anser att […]