36. Därför vägleder och vilseleder Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 34 – Han vägleder den Han vill. Han skyddar och skonar utav favör. Han vilseleder, försakar och prövar rättvist. FÖRKLARING Allâh (subhânah) vägleder och vilseleder den Han vill. Allt sker enligt Hans bestämmelse och öde. Han vägleder den Han vet förtjänar vägledning, månar om den och anammar den. I så […]

58. Allt är underlättat

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Med Sin kunskap och bestämmelse har Han redan underlättat för alla olyckliga och lyckliga. FÖRKLARING Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) sade: ”Allâhs sändebud! Är det obestämt vad vi skall göra eller är det redan bestämt?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är redan […]

57. Allâh vägleder och vilseleder

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han vilseleder den Han vill och sviker honom med Sin rättvisa, Han vägleder den Han vill och begåvar honom med Sin favör. FÖRKLARING Han vilseleder den Han vill med Sin rättvisa och Han vägleder den Han vill med Sin favör. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) […]

Rättvis behandling av otrogna

Ibn ´Abbâs sade: ”Om Farao hade sagt till mig: بارك الله فيك ”Må Allâh välsigna dig.” skulle jag sagt: و فيك ”Och dig.” Och Farao har dött.” Rapporterad av al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (1113) med en autentisk berättarkedja i enlighet med Muslims villkor. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ […]