Så valde an-Nâbhânî åsikter

Publicerad: 19.10.02 Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (882) Tid: 47:47 Jag sade till honom1 att hans avhandlingar och böcker verkligen vittnar om att han inte vidhåller någon särskild rättsskola. Det är något vi har gemensamt, men samtidigt inte. Vad utgår du ifrån när du anammar exempelvis en åsikt från Abû […]

Skäggets längd enligt Abû Hanîfahs rättsskola

Framför allt Ahnâf har som rättsskola konkretiserat att ett skägg får varken klippas mer än ett grepp eller bli längre än ett grepp. Det var ju så de såg Salaf göra. Här är de för ovanlighetens skull överensstämmande med Salaf. Vad sade då imamen av Ahl-us-Sunnah Imâm Ahmad?

Abû Hanîfah om musik

Abû Hanîfahs rättsskola är den hårdaste rättsskolan i sakfrågan och hans åsikt är den strävaste åsikten. Hans anhängare sade konkret att all musik är förbjuden, inklusive flöjt, tamburin och trumpinnar. Uttryckligen sade de att handlingen är olydnad och fordrar trots. Därtill är följderna att utövarens vittnesbörd avslås. Tydligare än så är att de anser att […]

Klarar inte bevisa Ibn ´Abdil-Wahhâbs avvikelse i hans böcker

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) samtida lärde granskade hans böcker och kunde inte hitta något att fördöma dem för. Hans dogm är överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs samstämmighet och hans rättsskola är Hanâbilahs. Han har ingen åsikt som avviker från de fyra rättsskolorna eller ens från hans rättsskolas imamer. Trots det är sanningen inte begränsad vid […]

Får imamen läsa Basmalah högt innan al-Fâtihah?

Fråga: Får imamen läsa Basmalah högt innan al-Fâtihah? Svar: Det beror på rättsskolan som följs av landet han befinner sig i. Om landet följer en rättsskola som inte läser Basmalah högt, låter han bli för att inte förvirra folk. Och om landet följer en rättsskola som läser Basmalah högt, gör han detsamma.

24. al-Albânîs kall är likt saudiernas

Är al-Albânîs kall som har spridits över hela världen olikt eller överensstämmande med kallet i det här landet? Det är överensstämmande. Inte sällan säger han konkret att han kallar till Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse. Detsamma gör de granskande lärda i Saudiarabien. De kallar till att det autentiska beviset prioriteras framför rättsskolans imam. Allâh […]

Därför är videoinspelad dyrkelse tillåten

Om flickleksaker är tillåtna i pedagogiskt syfte, har viktigare bilder än mer rätt att vara tillåtna. Exempel på sådana bilder är de som används till ID-kort, pass och annat som gagnar hela samfundet. Detsamma säger jag om videoinspelningar. Om videokameran bara hade kunnat nyttjats till att lära vissa muslimer viss dyrkelse som de bara kan […]

Lekmän får följa rättsskolor

Fråga: Vad är domen för att lekmännen efterhärmar en viss rättsskola och refererar till särskilda lärda? Är det fanatiskt? Svar: Nej, ty Allâh (djalla wa ´alâ) sade: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ”Fråga då Påminnelsen folk, om ni inte vet det.”1 Den okunniga får fråga de lärda. Det har Allâh befallt. 121:7