Att vara en rättsinnig Salafî

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Enligt autentisk Sunnah brukade varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare mycket vatten. Detsamma praktiserades av deras rättsinniga efterföljare.”1 Detsamma praktiserades av följeslagarnas rättsinniga efterföljare. Det vill säga med kunskap och kännedom. Inte bara tillskrivning. Många som tillskriver sig Salaf och kallar sig för ”Salafiyyûn” saknar kunskap om […]