Osäkert utslag

Fråga: En person gav ett utslag som han inte var övertygad om. Syndade han ehuru han råkade ha rätt? Svar: Han får inte ge utslag utan kunskap ehuru han har rätt. Det är förbjudet för honom att tala utan kunskap: إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ”Han uppmuntrar er onda […]

De varnar för terrorism och extremism

Staten är skyldig att frukta Allâh (´azza wa djall) som sade: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ”Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda.”1 Den är skyldig att frukta Allâh och inte angripa oskyldiga människor. Bekräftas det att en person har gjort sig skyldig till ett brott, ska han dömas med Allâhs […]

3. Hadîth ”Tron kommer att råda…”

136 – Umm-ul-Fadhl (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade en natt i Makkah: ”Allâh! Har jag förkunnat? Allâh! Har jag förkunnat? Allâh! Har jag förkunnat?” ´Umar bin al-Khattâb reste sig gråtande och sade: ”Ja. Du har motiverat, månat och rått.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): […]

Make säljer makans guld

Fråga: Om maken är i behov av pengar. Får han sälja makans guld utan hennes vetskap? Svar: Nej, det får han inte göra. Det är hennes rätt. Han får inte behandla henne orättvist och beslagta hennes rätt så länge hon inte tillåter det med nöje.

2. Hadîth ”En man kommer att föras fram…”

124 – Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”En man kommer att föras fram och kastas in i Elden varpå hans inälvor rinner ut. Han kommer att gå runt dem på samma sätt som en åsna går runt i sin kvarn. Eldens folk […]

7. Hadîth ”Den som inte benådar våra yngre eller känner…”

103 – ´Amr bin Shu´ayb återberättade från sin fader som återberättade från sin fader att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som inte benådar våra yngre eller känner våra äldres ära tillhör inte oss.”1 Rapporterad av at-Tirmidhî och Abû Dâwûd vars formulering är: ”… eller känner våra äldres rätt…” 1God och autentisk.

4. Hadîth ”Den som inte benådar våra unga…”

100 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som inte benådar våra unga eller känner våra äldres rätt tillhör inte oss.”1 Rapporterad av al-Hâkim som sade: ”Autentisk enligt Muslims villkor.” 1Autentisk.

16. Hade Salaf rätt eller fel?

73 – Det har bekräftats via Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten att Salaf måste följas. Även förståndet bevisar det. Salaf hade ju antingen rätt eller också fel. Om de hade rätt blir det obligatoriskt att följa dem då det är obligatoriskt att följa det rätta samt förbjudet att anamma det felaktiga inom dogmatiska frågor. Och om […]

Dömd av en kvinnlig domare

Fråga: I vårt land finns kvinnliga domare. Om jag skulle infinna mig i domstolen och få min dom av en kvinnlig domare. Är hennes dom giltig? Svar: Ja. Så länge du inte ljuger eller tar någon annans rätt utan bara din egen, så är det harmlöst. Du har inte varit orättvis mot någon. Låt inte […]