Först Muhammad, sen Ibrâhîm

Fråga: Jag älskar alla profeter och sändebud. Mest älskar jag Muhammad och sedan Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Är denna ordning tillåten? Svar: Älska dem. Det räcker. Det finns ingen nytta med denna rangordning. Älska och betro alla profeter och sändebud.