Barnsäng saknar bestämd minimigräns

Fråga: Får kvinnan som genomgår sin barnsäng be och fasta inom fyrtio dagar? Svar: Om hon blir ren inom fyrtio dagar måste hon både be och fasta Ramadhân. Dessutom blir hon lovlig för sin make enligt samstämmighet. Barnsäng saknar bestämd minimigräns.

Fastade inte pga. krig

Fråga: Jag tjänstgjorde i armén i ett land som var i krig i sju år. Följaktligen fick vi order om att inte fasta Ramadhân. Vad ska jag göra nu? Svar: Ta igen dagarna. Du har dem ännu på ditt samvete. Om fienden angriper en stad, får man utelämna fastan för att ha tillräckligt med kraft.

Tio eller tolv missade dagar?

Fråga: En kvinna vet inte om hon missat tio eller tolv dagar i Ramadhân. Vad ska hon göra? Svar: Utgå från det säkraste antalet. Om hon tvivlar på om det är tio eller elva dagar, fastar hon elva dagar. Hon ska ta det säkra före det osäkra.

Samlag, soning, samlag, soning?

Fråga: En person har samlag under dagen i Ramadhân, sonar och sedan har samlag igen samma dag. Ska han sona ånyo? Svar: Det studerade ni nyligen. Så snabbt ni glömmer. Om han har samlag samma dag innan han sonar, sonar han en gång bara. Och om han har samlag, sonar och sedan har samlag igen, […]

Fastande onanerar till utlösning

Fråga: En person onanerade till utlösning medan han fastade i Ramadhân. Ska han sona stort? Svar: Han ska ta igen dagen och ångra sig inför Allâh. Soning gäller personen som har samlag i könet.

Tvingar fru till samlag i Ramadhân

Fråga: En man tvingade sin fru till samlag under dagtid i Ramadhân. Vad åligger dem? Svar: Hon är inte skyldig någonting, ty hon var påtvingad. Han måste dock sona och ta igen dagen.

Piller mot månadscykel i dyrkande syfte

Fråga: Vad är domen för att kvinnan tar piller för att förhindra sin månadsperiod så att hon kan fasta hela Ramadhân? Svar: Det är inga problem. Om hon inte tvivlar på dem och om de inte skadar henne, så är det inga problem. Det är emellertid bättre att inte ta dem. Fråga: Får hon göra […]

Sinnesfrisk ibland och sinnessjuk ibland

Fråga: En äldre man är sinnesfrisk ibland och sinnessjuk ibland. Måste det sonas för hans uteblivna fasta i Ramadhân? Svar: Då han är sinnesfrisk fastar han och då han är sinnessjuk föds det å hans vägnar.

Börjar fasta vid middagstid

Fråga: En kvinna vaknade vid middagstid och hade inte avsett att fasta före läggdags. Därefter började hon fasta för att ta igen en missad dag från Ramadhân. Är det giltigt? Svar: Nej. Obligatorisk fasta är ogiltig om den inte avses natten innan, oavsett om det handlar om Ramadhân, kompenserad fasta, soning eller ed. Frivillig fasta […]

Upplyfta händer i Qunût

417 – Jag frågade min fader om händer ska lyftas i Witr varvid han svarade: ”När han läser Qunût tar han upp dem i höjd med bröstet.” Han själv lyfte på händerna under Qunût i Witr. 418 – Jag frågade min fader om han föredrar att händer lyfts upp under Qunût i Witr varje natt, […]

Så kan Shawwâls sex dagar fastas

Fråga: Kan man fasta Shawwâls sex dagar när man vill eller är de tidsbegränsade? Blir det obligatoriskt att vidhålla den fastan därefter? Svar: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.” Dessa sex dagar har inget bestämt […]

Tiden för Shawwâls fasta

Fråga: Många säger att Shawwâls sexdagars fasta måste inledas den andra ´Îd-dagen och fastas i följd, annars är det inte lönt att fasta dem. Vad säger ni om det? Svar: Shawwâls sexdagars fasta får inledas såväl den andra ´Îd-dagen som mot slutet av månaden. De får fastas i följd och separerat. Det viktiga är att […]

Därför särskiljs Shawwâl

Om någon undrar vad som särskiljer fastan i Shawwâl då dygden uppnås oavsett när de sex dagarna fastas på året, lyder svaret på följande sätt: Fastan i Shawwâl medföljer dygden i Ramadhâns fasta. Med andra ord är det som att man har fastat en obligatorisk fasta ett helt år, sade Ibn-ul-Mubârak. Det sägs att at-Tirmidhî […]

Då fastar du Shawwâls sex dagar

Fråga: Vad anser ni om den som har missade dagar från Ramadhân och fastar Shawwâls sex dagar? Svar: Svaret ligger i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.” Den som har missade dagar från Ramadhân och fastar […]

Då kan kvinnan fasta i Shawwâl

Fråga: En kvinna har inte fastat hela Ramadhân. Får hon fasta Shawwâls sex dagar innan hon tar igen de missade dagarna i Ramadhân? Svar: Hon skall inte fasta Shawwâls sex dagar förrän hon tagit igen alla dagar i Ramadhân. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar […]

3. Hadîth ”Den som fastar Ramadhân…”

1009 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som fastar Ramadhân och efterföljer den med sex dagar i Shawwâl anses ha fastat hela året.”1 Rapporterad av al-Bazzâr. En av hans rapporteringsvägar är autentisk. 1Autentisk.

2. Hadîth ”Den som fastar sex dagar efter Fitr…”

1007 – Thawbân (radhiya Allâhu ´anh), Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt, berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som fastar sex dagar efter Fitr anses ha fastat hela året: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”12 Rapporterad av […]

1. Hadîth ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den…”

1006 – Abû Ayyûb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”1 Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah. 1Autentisk.

För att belönas för Shawwâls sex dagar

Fråga: Belönas personen som fastar sex dagar i Shawwâl om han inte har fastat hela Ramadhân? Svar: För att belönas för Shawwâls sex dagar krävs det att hela Ramadhân fastas. Den som har mist dagar i Ramadhân skall inte fasta Shawwâls sex dagar förrän han fulländat hela Ramadhân, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

Då uppnås dygden med Shawwâls fasta

Fråga: Är det dygdigt att fasta sex dagar i Shawwâl? Skall de fastas i följd eller uppdelade? Svar: Ja, det är det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”1 Lägg märke till att dygden […]