Så lyfts händer i bön

Fråga: Är det tillåtet att bara lyfta på händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm eller måste de lyftas upp i alla positioner? Svar: Det är Sunnah att lyfta upp händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm, Rukû´, resning från Rukû´och resning från Tashahhud i andra Rak´ah till tredje Rak´ah. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Så ska det vara!

Hammâd bin Salamah berättade att al-Azraq bin Qays sade: ”Jag såg att Ibn ´Umar stödde sig på händerna när han reste sig upp från andra Rak´ah.” Jag sade till hans son och hans sällskap: ”Måhända gjorde han så till följd av ålderdom.” De svarade: ”Nej, det är så det ska vara.”1 Berättarkedjan är bra och […]

Läste inte al-Fâtihah bakom imamen

Fråga: Avsiktligt lät jag bli att läsa al-Fâtihah. Ska jag ta om en Rak´ah? Svar: Med imamen? Fråga: Ja. Svar: Imamens läsning räcker. Gå ned i Rukû´ med imamen. Imamens läsning räcker.

Imam tvekar på antalet Raka´ât

Fråga: Jag är imam i moskén och leder folk i bönen. En gång glömde jag ifall jag var i tredje eller fjärde Rak´ah. Ska jag betrakta samlingens påminnelse som att jag befinner mig i fjärde Rak´ah? Svar: Om imamen tvekar om han är i tredje eller fjärde Rak´ah, går upp och samlingen påminner honom samtidigt […]

Glömmer al-Fâtihah i andra Rak´ah

Fråga: Jag glömde läsa al-Fâtihah i andra Rak´ah. Vad åligger mig? Svar: Be en till Rak´ah, ty den Rak´ah är ogiltig; du utelämnade en av dess pelare. Be en till Rak´ah efter Taslîm. Och om du kommer på det efter ett tag tar du igen hela bönen. Bönen är som sagt ogiltig.

Solförmörkelsebönen enskilt och i grupp

508 – Jag frågade Ahmad om en man kan be solförmörkelsebönen själv. Han svarade: ”Ja.” 509 – Jag frågade honom om han kan be den med moskéförsamlingen. Han svarade: ”Ja.” 510 – Jag frågade honom hur han ska be. Han svarade: ”Fyra Rukû´ i två Raka´ât.” Jag frågade honom om han ska göra Rukû´ två […]

Missade Takbîrât i ´Îd-bönen

Fråga: Vad görs om man mister ´Îd-bönens Takbîrât i första Rak´ah? Ska han ta igen dem? Svar: Nej. Han har mist dem. Fråga: Om han mister första Rak´ah? Svar: Då ber han den som vanligt inklusive dess Takbîrât.

Hinner inte läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen går ned i Rukû´ innan den ledde är klar med al-Fâtihah. Skall han gå ned i Rukû´ eller fullända al-Fâtihah? Svar: Om han kommer att mista en Rak´ah, går han ned i Rukû´ ehuru han inte är klar med al-Fâtihah. Imamens läsning av al-Fâtihah räcker.

Sluter sig till fredagsbönen i Tashahhud

Fråga: Jag sluter mig till fredagsbönen när imamen sitter i Tashahhud. Anses jag ha hunnit med bönen? Svar: Nej. Fredagsbönen uppnås inte utan en hel Rak´ah. Du skall ändå sluta dig till imamen för att rätta dig efter honom och erhålla belöning. Därefter fullbordar du bönen i form av Dhuhr och inte fredagsbön.

Du behöver inte be

Abûl-Faradj bin al-Djawzî berättade att en man sade till Abûl-Wafâ’ bin ´Aqîl: ”Jag doppar mig flera gånger i vatten och fortsätter tvivla på om jag har badat eller inte. Vad säger du om det?” Han sade: ”Gå. Du behöver inte be.” Mannen sade: ”Varför inte det?” Ibn ´Aqîl sade: ”Därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Korrigering av felläsning i Tashahhud

Fråga: Om en person förfelar eller glömmer något i sista Tashahhud. Skall han läsa om hela Tashahhud eller därifrån han förfelade? Samma fråga ställs om alla andra pelare. Svar: Han skall läsa därifrån han förfelade. Han skall läsa där han gjorde fel och resten därefter. Han måste läsa det i ordningsföljd. Utmed detta kan vi […]

Glömmer pelare bakom imamen

Fråga: Den ledde glömde en pelare bakom imamen. Vad åligger honom? Svar: Efter imamens Taslîm skall han resa sig upp och be en till Rak´ah.