Alltid två Raka´ât efter Tawâf

Fråga: Bes två Rak´ât efter varje Tawâf? Svar: Ja. Det är rekommenderat att be två Rak´ât efter varje Tawâf, oavsett om den är rekommenderad eller obligatorisk.

Sluter sig till fredagsbön i Tashahhud

579 – Min fader berättade för mig: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Mughîrah som sade: ”Jag frågade Ibrâhîm om mannen som sluter sig till fredagsbönen medan imamen sitter ned innan han gör Taslîm. Han svarade: ”Han ska be fyra Raka´ât.” 580 – Jag frågade min fader om det och […]

Bön efter fredagsbön

570 – Jag frågade min fader om bön efter fredagsbönen. Han svarade: ”Sex Raka´ât, två och två. Taslîm görs efter varannan Rak´ah. 571 – Jag frågade min fader hur mycket man ska be efter fredagsbönen. Han svarade: ”Så mycket du föredrar. Den som vill kan be fyra Raka´ât och den som vill kan be sex […]

Resenär ber som hemmastadd imam

565 – Jag läste för min fader: ”Vad gör resenären om han sluter sig till imamen som befinner sig i Tashahhud i sista Rak´ah?” Han svarade: ”Om resenären sluter sig till den hemmastaddes bön, ber han som den hemmastadde.” Han sade: ”Det rapporteras från Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs att resenären som ber bakom den […]

Alltid fyra Raka´ât

552 – Jag frågade min fader om mannen som glömmer bort att be under resans gång och kommer på bönen när han kommer hem. Han svarade: ”Han ska be den fyra Raka´ât.” 553 – Jag frågade min fader om den hemmastadde mannen som glömmer bort att be och kommer på bönen när han är på […]

Fyra Raka´ât före ´Asr

Fråga: Jag brukar be fyra Raka´ât innan ´Asr. Ska jag be dem alla på en gång eller två och två? Svar: Det är föreskrivet för alla muslimer att be fyra Raka´ât innan ´Asr. De ska bes två och två. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Må Allâh benåda personen som ber fyra innan ´Asr.”1 […]

Då predikanten hyllar profeten

520 – Jag frågade om hur många Raka´ât man kan be innan och efter fredagsbönen. Ahmad sade: ”Vad gäller efter fredagsbönen, kan han både be två och fyra Raka´ât.” 521 – Jag frågade om det råder trängsel under fredagsbönen. Vad skall man göra om man varken klarar av att utföra Rukû´ eller Sudjûd? Han sade: […]

Så bes frivilliga dagsböner

414 – Jag frågade min fader om dagsbönerna ska bes två och två eller fyra Raka´ât på en gång. Han sade: ”Jag säger två och två. Det är dock harmlöst att be alla fyra på en gång.” Jag frågade om man i så fall gör Taslîm varannan Rak´ah varvid han svarade: ”Han ska bara göra […]

Råkar be Tarâwîh tre Raka´ât

Fråga: Imamen som ber Tarâwîh råkar be tre Raka´ât varpå de ledda upplyser honom som dock fortsätter be både tredje och fjärde Rak´ah. Därefter gör han inte Sudjûd på grund av glömska. Får han göra så? Vad är domen för hans och samlingens bön? Svar: Imâm Ahmad fick den frågan och sade att imamen måste […]

13. Två Raka´ât efter Witr

[19] Därefter är det tillåtet att be två Raka´ât. Handlingen har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1 som rentav befallde sitt samfund att be dem och sade: ”Denna resa är svår och besvärlig. Efter Witr skall ni be två Raka´ât. Antingen vaknar ni eller också belönas ni för dem.”2 [20] Däri är det […]

10. Läsningen i Witr

[14] Om Witr består av tre Raka´ât, är det Sunnah att läsa kapitlen ”al-A´lâ” i första Rak´ah, ”al-Kâfirûn” i andra och ”al-Ikhlâs” i tredje. Ibland kunde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) addera kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs” i tredje Rak´ah. Tillika har det autentiserats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste en gång hundra […]

6. Nattbönens Raka´ât

[7] Bönen består av elva Raka´ât. För att man skall rätta sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tycker jag inte att det antalet skall överskridas. Han bad aldrig fler än elva Raka´ât. `Â’ishah blev frågad om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön i Ramadhân varvid hon svarade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

Glömmer bort två Raka´ât för moskén

Fråga: Om en person sätter sig ned och glömmer bort att be två Raka´ât för moskén. När anses avbräcket vara långt? Svar: Det beror på vad som vanligtvis anses vara långt. En halvtimme, tjugo minuter och en kvart är långa avbräck. Avbräcket är dock inte långt om han erinrar sig två eller fem minuter efteråt.

Miste två Raka´ât med imamen

Fråga: En person miste två Raka´ât med imamen. Efter Taslîm gick han upp och bad en till Rak´ah. Först efter att tiden gått ut erinrade han sig att han miste två Raka´ât. Vad måste han göra? Svar: Han skall ta igen hela bönen.

Täcker begravningsbönen två Raka´ât för moskén?

Fråga: En person kommer in i moskén och ser folk be begravningsbönen varpå han gör detsamma. Täcker begravningsbönen de två Raka´ât för moskén? Svar: Om han kommer in när de ber begravningsbönen, ber med dem och tänker stanna kvar i moskén efter begravningsbönen, ber han två Raka´ât för moskén. Och om han tänker gå ut […]

Får inte be fulltaliga Raka´ât

Fråga: Måste den resande imamen be fulltaliga Raka´ât eller kvarblir han som resenär till dess att han kommer hem? Svar: Han får inte be fulltaliga Raka´ât. Han får inte be fulltaliga Raka´ât förrän han återvänder till sin hemstad och kommer innanför stadens gränser.