De liknar sina turkiska landsmän

Ibn Kathîr sade: ”Ya´djûdj och Ma´djûdj är människor och liknar sina turkiska landsmän med sneda ögon, platta näsor och ljusa hår. Den som påstår att vissa är långa som palmer och andra korta som ingenting och att de har enorma öron, har talat utan kunskap och belägg. En hadîth säger: ”Ingen av dem dör förrän […]

Styla skägget utan att raka det

Fråga: Vad är domen för att styla skägget utan att raka det? Svar: Det är inte tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Släpp skäggen…” ”Spara skäggen…” ”Låt skäggen vara…” Det är inte tillåtet att missbruka det genom att klippa det, noppa det eller raka det.

Viktigt med raka rader

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Raka skägget för att det skall tätna

Fråga: Min moder befaller mig att raka skägget så att det blir tätare. Får jag lyda henne? Svar: Nej, han skall inte lyda henne i det. Handlingen är syndig och hans moder är okunnig. Alltså skall han inte lyda henne inom det. Det räcker med skägget som Allâh har skapat åt honom, han skall inte […]

22. Den korrekta och sunda vägen

89 – För att kunna dementera en möjlighet krävs bevis från Qur’ânen eller Sunnah. Allâhs egenskaper varken bekräftas eller dementeras utan bevis från Qur’ânen eller Sunnah. Då den möjligheten försvinner blir det omöjligt att fastställa en generalisering på ett autentiskt sätt som måste betros enligt talarens utnämning. Det har rapporterats att Imâm Muhammad bin Idrîs […]

Inte snyggt att raka mustaschen

Fråga: Stämmer det att det är förmenat att raka mustaschen? Svar: Det är föraktfullt och inte förbjudet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att den kortas, inte rakas. Därtill är det vanställande att raka mustaschen. Det är inte snyggt. Imâm Mâlik sade att den som rakar mustaschen skall straffas. Ty det är vanställande. Korta […]

Judiska skruvlockar

Abû Dâwûd sade: 4197 – al-Hasan bin ´Alî berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: al-Hadjdjâdj bin Yûsuf berättade för oss: ”Vi gick in till Anas bin Mâlik varpå min syster al-Mughîrah berättade för mig: ”Du var en liten pojke och hade två skruvlockar1. Han strök ditt huvud, bad om välsignelse för dig […]

French crop är partiell rakning (القزع)

Fråga: Partiell rakning (القزع) innebär att man rakar en del av huvudet och låter en annan vara. Är det också partiell rakning att bara korta, och inte raka, vissa delar? Svar: Ja. Det är också partiell rakning. Klippning och rakning är samma sak. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Antingen rakar du allting eller […]

För att undvika Elden

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som för in mig i paradiset.” Han sade: ”Du skall dyrka Allâh och inte avguda någon med Honom, be den obligatoriska bönen, betala den obligatoriska allmosan och fasta Ramadhân.” […]

Bara pojkar får rakas

Fråga: När en pojke föds är det Sunnah att dess förälder rakar av dess hår och skänker silver motsvarande hårets vikt. Gäller det även flickor? Svar: Det är inte tillåtet att göra det på flickor. Flickans hår skall inte rakas. Bara pojkar får rakas.