Täcker huvudet utav rädsla för sjukdom

Fråga: En man täcker hela tiden sitt huvud utav rädsla för sjukdomar. Får han göra det under Ihrâm? Svar: Det får han göra vid behov. Dock måste han sona för det. Antingen föder han sex fattiga (ca 1020 gram), slaktar ett lamm vars kött han fördelar till fattiga eller fastar tre dagar: وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ […]

ISIS har orsakat islamofobi

Vad ska vi säga om dessa som spränger moskéer? De dödar kvinnor, de dödar barn. Detta fanns inte ens förr i världen. De befaller vissa att gräva sina egna gravar. De bränner ihjäl andra medan folk tittar på. Det är som att de har läst i tortyrencyklopedier. Helt klart har detta satt fart i det […]

Tro och handling – två oskiljaktiga pelare

All ytlig islam som inte ackompanjeras med dold tro är värdelös till dess att den ackompanjeras med dold tro. Och all dold tro som inte ackompanjeras med ytliga islamiska ritualer är värdelös, oavsett vilken dold tro det handlar om. Så om hjärtat spricker av kärlek och rädsla utan att kroppen dyrkar med befallningar och uppenbara […]

Då får bönen bes efter dess tid

al-Bukhârî sade: 641 – Abû Nu´aym berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Yahyâ: Jag hörde Abû Salamah säga: Djâbir bin ´Abdillâh underrättade oss: ”På Vallgravsdagen kom ´Umar bin al-Khattâb till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vid Allâh! Jag kunde knappast be förrän solen höll på att gå ned, det vill […]

Bönen måste bes i samling

al-Bukhârî sade: 29 – Obligatoriskt att be i samling al-Hasan sade: ”Om modern utav omtanke förmenar sonen att be ´Ishâ’ i samling, ska han inte lyda henne.” Från al-Bukhârîs (rahimahullâh) rubricering kan man förstå att samlingsbönen är obligatorisk. Det stämmer. Dess plikt är fastställd i Qur’ânen, Sunnah och kanske även av följeslagarnas samstämmighet. Allâh (ta´âlâ) […]

Det islamiska landet enligt Abû Hanîfah

Våra kollegor är inte oense om att ett otroget land blir islamiskt då islamiska lagar råder däri. Å andra sidan är de oense om hur ett islamiskt land blir otroget. Abû Hanîfah sade: ”Det blir endast otroget om tre villkor har uppfyllts: 1 – Att de otrogna lagarna råder i landet. 2 – Att det […]

Sûfiyyahs felaktiga motiv till dyrkan

Allâh (´azza wa djall) sade: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ”Den som hädanefter bryter lagen har därför ett plågsamt straff att vänta.”1 Versen bevisar att det är tillåtet att dyrka Allâh utav fruktan för Hans straff. Hot om straff medför fulländning av dyrkelse och dyrkan. Med det sagt förfelar somliga människor som påstår […]

Ber om fras mot onda ögat

Fråga: En person fruktar att hans broder skall drabba honom med det onda ögat. Får han be honom säga fraser som: اللهم بارك ”Allâh! Välsigna!” eller: ما شاء الله تبارك الله ”Det är som Allâh vill. Allâh är väldig.”? Svar: Nej, inte om det bara rör sig om fruktan. Men om han hör honom säga […]

Kan rädsla vara avguderi?

Fråga: Kan rädsla vara avguderi? Svar: Det är avguderi om man räds statyer, gravar eller stjärnor. Fråga: Hur är det om rädslan är för en människa? Svar: Om rädslan för henne är relevant liksom rädslan för en orättfärdig ledare eller en fara på vägen varför man beväpnar sig, är på sin vakt och undviker allt […]

Var diskret och ligg lågt

al-Marrûdhî sade: ”Jag hörde Abû ´Abdillâh nämna de frommas karaktärer och säga: ”Jag hoppas att Allâh inte hatar oss. Hur skall vi jämföra oss med de människorna?” al-Abbâs sade: ”Jag hörde en man säga till Ahmad bin Hanbal: ”Jag har svurit men vet inte om vad.” Han sade: ”Om du ändå visste så att jag […]

Salafs fel var individuella misstag, ingen avsiktlig avvikelse

Imâm Ahmad bad om förlåtelse för kalifen och andra som hade pryglat och fängslat honom. Han förlät dem för orättvisan som de hade utsatt honom för och otron som de hade kallat till. Om de hade varit avfällingar skulle det inte varit tillåtet för honom att be om förlåtelse för dem. Ty enligt Qur’ânen, Sunnah […]

19. Allah orsakar död utan rädsla

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 14 – Han orsakar död utan rädsla. FÖRKLARING När de levandes tid har kommit tar Han deras liv. Han gör det inte för att Han är rädd för dem, Han gör det överensstämmande med Sin (subhânahu wa ta´âlâ) vishet. Jordelivet är begränsat till skillnad från livet efter detta som är […]

Sinkad bön pga. arbete

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på bönen så att dess tid går ut om orsaken är arbete? Svar: Det är förbjudet och otillåtet. Allâh (ta´âlâ) sade: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”1 Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastställde bönetiderna. Den […]

12. Profeternas rädsla för villfarelse

Allâh (´azza wa djall) sade: الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ”De som tror och inte låter sin tro förmörkas av orätt som de begår. De kan känna sig trygga; de har funnit den rätta vägen.”1 Det är tron. Den tron inkluderar rädsla för Allâh, längtan efter Allâh, högaktning av […]

10. Var glad och rädd

Om du vet det inser du att Allâh har underlättat två väldiga saker för dig: 1 – Glädje över Allâhs gåvor och barmhärtighet. Du gläds när du inser vilken kunskap och insikt Allâh har gett dig. Det är en gåva från Allâh att du är vägledd till islam. Han benådade dig när Han lät dig […]

Frukten av den dolda bekräftelsen

Att en person säger att goda handlingar är frukten av dold bekräftelse kan betyda två saker: 1 – De goda handlingarna medföljer den dolda bekräftelsen; när den dolda tron finns finns även de goda handlingarna. Så säger Salaf och Ahl-us-Sunnah. 2 – Den dolda bekräftelsen är anledning till de goda handlingarna. Den dolda tron kan […]

Ber hemma med familjen

Fråga: Anses vår bön hemma med syskon och släktingar vara samlingsbön? Svar: Nej. Du har moské. Be i moskén med muslimerna. Avskärma er inte från muslimerna med argumentet att ni redan utgör en samling: ”Den som hör böneutropet och låter bli att komma utan någon ursäkt, har ingen bön.” De sade: ”Vad är en ursäkt, […]

En häxa till mamma

Fråga: Min moder utövar magi. Jag har sett henne kontakta djinner när hon pratar med deras röster. Trots att jag har rått henne upprepande gånger, har hon tagit avstånd från islam. Det har gått så långt att både jag och mina syskon besväras av djinner. Syndar jag om jag bojkottar henne utav rädsla för hennes […]

Därför befarade följeslagarna hyckleri

Fråga: Varför befarade följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) hyckleri för sig själva? Svar: Därför att de inte betraktade sig själva som fullkomliga. Till följd av sin starka tro, kunskap om Allâh (´azza wa djall) och rädsla för Honom beskyllde de sig själva för tillkortakommanden.

Sûfiyyahs vilsna resonemang om dyrkan

Fråga: Somliga Sûfiyyah menar att slaven kan uppnå en nivå vari han inte dyrkar Allâh utav rädsla för Hans straff eller hopp om Hans belöning, utan utav tacksamhet… Svar: Det är villfarelse. Det är villfarelse och sorti från det som står i Qur’ânen och Sunnah. De säger att de varken dyrkar Allâh utav rädsla för […]