Allt är underlättat för oss men…

En av den troendes viktigaste plikter hör att han söker kunskap och förstår sig på religionen. Att han kan komma på lektioner, oavsett tid på dygnet, är en stor gåva från Allâh. Därför bör han ta tillfället i akt och närvara, lyssna, dra nytta och fråga. Allâh (´azza wa djall) sade: شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ […]

Upprepning av bönekall i TV och radio

Fråga: Skall bönekallet i radio eller teve upprepas? Svar: Om det är direktsänt skall det upprepas utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord: ”När bönen går in, kallar någon av er.”1 De lärde (rahimahumullâh) säger dock att det inte skall upprepas om bönen har betts. Om bönekallet är inspelat och inte i tid, […]

Make spårlöst försvunnen

Fråga: En man reste iväg och blev spårlöst försvunnen. Får hans hustru gifta om sig efter sin vänteperiod? Svar: Nej. Hon skall ta sitt fall till den föreskrivne domaren. Han skall tillämpa alla moderna sätt för att efterlysa honom. Efter att hon har genomgått sin vänteperiod på fyra månader och tio dagar, efterlyser domaren honom […]