Att lyda en kvinna

436 – Abû Bakrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Männen gick under när kvinnorna blev åtlydda.” Svag. Därtill är inte hadîthens betydelse helt rätt. Det har autentiserats att i samband med fredsavtalet i Hudaybiyah rådde Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att slakta sitt offerdjur […]

Måste skiljas från henne

Fråga: Får en man skilja sig från sin hustru som, trots upprepande råd, slarvar med bönen? Svar: Ja. Han måste skilja sig från henne. Han måste göra det. Om hon utelämnar bönen avsiktligt och inte ångrar sig, måste han skilja sig från henne och undvika henne så att hon inte uppfostrar hans barn utmed det.

Muslimska barn i otrogna skolor

Fråga: Är det tillåtet att skicka muslimska barn till dagis och skolor i otrogna länder? Svar: Det är opassande att en muslim skickar sina barn till otrogna i undervisande eller pedagogiskt syfte. Hur vänliga och toleranta de otrogna än är, så säger Allâh: وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء ”De skulle vilja att ni […]

Baktal eller välvilja?

Fråga: Hör det till förbjudet baktal att varna för en person om motivet är korrekt? Svar: Det är inte baktal, det är välvilja. Om personen har fått råd och fortsätter vidhålla sin avvikelse, måste människorna avrådas från honom så att de inte luras av honom.

Två sorters Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Hur skall Ahl-ul-Bid´a behandlas i jordiska sakfrågor liksom handel? Svar: Det finns två sorters Ahl-ul-Bid´a: 1 – En sort döljer sina innovationer och offentliggör inte dem och propagerar inte dem. I detta fall är det harmlöst att Ahl-us-Sunnah gagnas av dem vid behov eller samtalar med dem om något nödvändigt. 2 – En sort […]

Den bojkottade syndaren

Fråga: Är det föreskrivet att bojkotta syndare i alla fall? Och har bojkotten i så fall någon tidsbegränsning? Svar: Om bojkotten medför deras ånger, är det obligatoriskt att bojkotta dem. Och om de blir än värre på grund av den, fortsätter du råda dem utan att bojkotta dem. Fortsätt råda dem. Om de inte tar […]

Förhållandet till studenten som förfelar

Fråga: Om en student vars dogm är bra överlag faller i några fel. Måste vi hata honom och undvika honom? Svar: Råd honom. Måhända är han okunnig och vet ej. Klargör för honom. Råd honom. Om han vidhåller skall ni hata honom i enlighet med hans avvikelse.