Muslimerna och sändebuden

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250) Fath-ul-Qadîr (1/467) Allâh (´azza wa djall) sade: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ”SÄNDEBUDET tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med […]

Avgudar utan visshet

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/206-207) Muhammad bin Aslam sade: ”Djahmiyyah påstår att Qur’ânen är skapad varför de avgudar på den punkten utan att veta om det. Ty Allâh (ta´âlâ) har klargjort att Han har ett tal. Han sade: قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي ”Han sade: […]

39. Qur’ânen är Allâhs mirakulösa tal

Publicerad: 19.10.06 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 47 Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 35 – Den som hör den och påstår att den är människors ord hädar. FÖRKLARING Ty Allâh sade: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ”Om någon bland […]

17. Ahl-us-Sunnah är ledda till sanningen

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420) Källa: at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 33 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Då dessa människor kallas till Qur’ânen och Sunnah vänder de ryggen åt dem båda och hävdar istället att deras avsikt är god och att de bara vill kombinera rationalistiska och uppenbarade bevis. […]

Det bästa är det nyttigaste

Fråga: Är det bättre att läsa Qur’ânen eller lyssna till inspelad Qur’ân-läsning? Svar: Det bästa är det som är nyttigast för personens hjärta och påverkar honom mest positivt. Syftet med Qur’ân-läsningen är att reflektera, förståelse betydelserna och praktisera Allâhs skrift. Allâh (subhânah) sade: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ”Detta är en […]

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh är distanserad från skapelsen

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Till vår dogm hör att Allâh inte är inkarnerad i skapelsen och att Han är unik med Sina fullkomliga namn och egenskaper. Allâh är distanserad från Sin skapelse och upprest över Sin tron. Qur’ânen är Allâhs oskapade tal oavsett […]

Qur’ân-läsning vid gravar

50 – Abû Bakr as-Siddîq berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som varje fredag besöker sina föräldrars gravar och läser Yâ Sîn vid dem, förlåts för varje läst vers eller bokstav.” Påhittad. Hadîthen rekommenderar Qur’ân-läsning vid gravar, men det finns inte en enda autentisk hadîth som vittnar om det. Autentiska […]

Exorcism mot sjukdomar

1671 – Jag frågade Ahmad om exorcism mot onda ögat. Han svarade: ”Det är harmlöst.” 1672 – Jag frågade Ahmad om exorcism mot [oklart ord] och huvudvärk. Han sade: ”Jag hoppas.” Det vill säga att det ska vara harmlöst. 1673 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som skriver ned Qur’ânen på något och […]

Qur’ân-läsning för döda

Fråga: I vårt land innoverar de i samband med att en person dör. De samlas för att läsa ut Qur’ânen för den döde i hopp om att han belönas för läsningen. Vad råder ni? Svar: Det är grundlöst. Det är nyttigare för den döde att de ber om förlåtelse för honom och skänker välgörenhet å […]

Minsta obligatoriska kunskap

ash-Shâlandjî sade: ”Abû ´Abdillâh sade: ”Människan måste kunna tillräckligt mycket av Qur’ânen och kunskap för att hon ska kunna be och upprätthålla sin religion. Det minsta man måste kunna av Qur’ânen är al-Fâtihah och ytterligare två suror.”

38. Qur’ânen enligt de troende

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 34 – De troende bekräftade det och övertygades om att det är Allâhs (ta´âlâ) verkliga tal. Det är inte skapat till skillnad från skapelsernas tal. FÖRKLARING Författaren (rahimahullâh) klargjorde att de troende betror det och varken tvivlar eller tvekar på att Qur’ânen är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal. De är […]

3. Hadîth ”Tron kommer att råda…”

136 – Umm-ul-Fadhl (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade en natt i Makkah: ”Allâh! Har jag förkunnat? Allâh! Har jag förkunnat? Allâh! Har jag förkunnat?” ´Umar bin al-Khattâb reste sig gråtande och sade: ”Ja. Du har motiverat, månat och rått.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): […]

Förvarar pengar i Qur’ânen

Fråga: Vad är domen för att förvara pengar i Qur’ânen? Svar: Det är inte tillåtet. Ska du göra Qur’ânen till din plånbok? Det är inte korrekt.

Tänk utanför boxen – det är agendan

Fråga: Vissa säger att de som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah enligt [oklart ljud] är vilsna. De menar att de båda källorna måste läsas ånyo och på ett sätt som lämpar sig efter samtiden. Vad säger ni om det? Svar: Där har du felet. Källorna ska läsas ånyo – det vill säga lämna Salafs […]

Studentens förhållande till de lärde

3417 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dricker ur silver- och [guld]bägare gurglar bara helvetets eld i sin mage – så länge han inte ångrar sig.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (23/388): Ahmad bin Zuhayr at-Tustarî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Sa´d berättade för oss: Min fader berättade för […]

65. Qur’ânen förklarar religionen

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han lät honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara det sista sändebudet som förkunnade glada budskap och varnade, och som den som på Hans uppdrag kallar till Honom, och en ledfyr. Han sände ned Sin visa skrift till honom. Med den förklarade Han sin […]

37. Qur’ânen är Allâhs tal

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 33 – Qur’ânen är Allâhs tal. Den kom från Honom i egenskap av ord, vilket inte ska föreställas, och Han sände ned den till Sitt sändebud i egenskap av uppenbarelse. FÖRKLARING Helt sant är den Givmilda Qur’ânen Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal som Han har uttalat och sagt på riktigt […]

64. Den siste profeten

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Därefter avslutade Han budskapet och profetskapet med Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). FÖRKLARING Det första sändebudet var Nûh (´alayhis-salâm). Allâh (ta´âlâ) sade: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ”Vi har gett dig Vår uppenbarelse liksom Vi gav […]

Hon är skild om maken talar med en kättare

al-Hasan bin as-Sabbâh sade: ”Det sades till Ahmad bin Hanbal: ”Sadjdjâdah blev frågad om en man som sade till sin fru att hon är skild tre gånger gillt om han talar med en kättare. Efter det talade han med en man som ansåg att Qur’ânen är skapad. Då sade Sadjdjâdah: ”Hans fru är därmed skild.” […]

Ibn Râhûyah: Allâh är ovanför himlen och Han stiger ned

Ahmad bin Salamah sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”De lärde är inte oeniga om att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Hur ska något som kommer från Herren (´azza wa djall) vara skapat?” Abûl-´Abbâs sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”Jag kom in till Tâhir bin ´Abdillâh bin Tâhir som gästades av Mansûr bin Talhah. […]