Då läses Qunût

429 – Jag frågade min fader om Qunût ska läsas i varje bön. Han sade: ”Det ska läsas i Witr efter Rukû´. Och om man vill läsa Qunût i Fadjr baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling då han bad för förtryckta muslimer, så är det harmlöst.” 430 – Jag frågade honom om […]

Upplyfta händer i Qunût

417 – Jag frågade min fader om händer ska lyftas i Witr varvid han svarade: ”När han läser Qunût tar han upp dem i höjd med bröstet.” Han själv lyfte på händerna under Qunût i Witr. 418 – Jag frågade min fader om han föredrar att händer lyfts upp under Qunût i Witr varje natt, […]

11. Qunût

[15] Efter Qur’ân-läsningen och innan Rukû´ läses ibland Qunût-bönen profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sin sonson al-Hasan bin ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ). Den lyder på följande sätt: اللهم اهدِنا فيمَن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقِنا شر ما قضيت [ف]انك تقضي ولا يقضى عليك [و]اٍنه لا يذل […]

82. Behöver Qunût tillstånd från makthavaren?

Fråga 82: Behöver Qunût i bönen tillstånd från makthavaren? Svar: Bönen är dyrkelse varför det är otillåtet att improvisera utan tidigare utslag från de lärde. De studerar frågan och uppskattar när Qunût skall och inte skall läsas. Bönen skall nämligen inte vara kaotisk. Då de lärde utfärdar utslag om att Qunût skall läsas, tillämpar makthavaren […]

Följ imamen som läser Qunût varje Fadjr

Fråga: I samband med Fadjr brukar imamen ta upp händerna och läsa Qunût. Skall vi också ta upp händerna och säga ”Âmîn” eller varken det ena eller det andra? Svar: ”Imamen har endast utsetts för att följas. Skilj er inte från honom.” Följ honom.