Kalldusch

Fråga: Igår kväll fick vi reda på att Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) anser att kallt vatten stärker kroppen. Betyder det att den som badar i kallt vatten blir pigg och stark varför handlingen är rekommenderad? Svar: Ja, tvivelsutan, om kylan är uthärdlig. Det är bra. Men om kylan utsätter badaren för svårigheter och fara, är det inte […]

Vår tanke om Ibn-ul-Qayyim och Ibn Taymiyyah

Det gör ont att behöva säga att Qâdiyaniyyah kan främja sin omtalade villfarelse med hjälp av böcker skrivna av Ahl-us-Sunnahs imamer. Exempelvis skrev ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim ett långt kapitel gällande helvetets ändlöshet och tog upp sju åsikter i sakfrågan; han avfärdade allesammans frånsett två stycken: 1 – Ingen hedning kommer att lämna helvetet, men Allâh (´azza […]

15. Betydelsen av Tâghût

Allâh (ta´âlâ) sade som sagt: أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ ”Dyrka Allâh…” Det är påbud. وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ”… och håll er borta från Tâghût!” Det är påbud i förbjudande syfte. Tâghût tillämpas på allt överdrivet däribland Satan (som är den värsta sorten), magiker, siare, folk som inte dömer med Allâhs lag och folk som uppmanar andra att […]

Vårdnadshavare måste vara religiös muslim

368 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kvinnan har mer rätt till barnet så länge hon inte gifter om sig.” Rapporterad av-Dâraqutnî i ”as-Sunan” (418) via al-Muthanâ bin as-Sabbâh, från ´Amr bin Shu´ayb, från hans fader, från hans farfar som sade: ”En kvinna tvistade med sin make om sitt barn varvid profeten (sallâ […]

De kan läsa filosofiska böcker

Fråga: Vad är domen för att läsa filosofiska böcker för att känna till deras falskhet? Svar: Bara en stabil person kan läsa dem. Inga nybörjare eller studenter. Det är farligt. Bara stabila människor, förslagsvis Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim, kan läsa dem.

Ej tillåtet att avse gagnande svar

Kuriosa 39: Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Han som svarar på frågor får inte leta efter förbjudna eller föraktfulla kryphål. Inte heller får han leta efter tillåtande åsikter för personer som han vill gagna. Gör han det blir han syndig och förbjuds att svara på frågor.”1 1I´lâm-ul-Muwaqqi´în, sid. 449

Det är en resa

Rapporteringar är tydliga med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följe slog ihop och kortade bönerna under vallfärden. Det är inte bekräftat att någon av dem fortsatte be efter hans Taslîm i Minâ, Muzdalifah eller ´Arafah. Den fulltaliga bönen bads i Makkah. Jag har också klargjort att det finns inget bekräftat bevis […]

al-Kawtharîs anklagelser mot Ibn-ul-Qayyim

Abû Bakr bin Tayyib al-Bâqilânî sade i ”at-Tamhîd fî Usûl-id-Dîn”: ”Om någon undrar i fall vi säger att Allâh är överallt, ber vi Allâh skydda oss mot det. Faktum är att Han är upprest över tronen, vilket Han själv sade i Sin skrift. Han (´azza wa djall) sade: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har […]

Ibn Taymiyyahs slutsats kan inte accepteras

Fråga: Ibn-ul-Qayyim berättade att han hörde Shaykh-ul-Islâm säga: ”Den som slår vakt om bönen: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ”Du Levande! Du Upprätthållande! Jag söker hjälp via Din nåd.” fyrtio dagar mellan böneutropet till Fadjr och Iqâmah begåvas med ett levande hjärta som inte dör.”1 Har det uttalandet något bevis? Är det korrekt? Svar: […]

Därav många fel i ”Zâd-ul-Ma´âd”

Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började resa efter att solen passerat zenit, bad han ´Asr på Dhuhrs tid.” Sålunda är det bara att ignorera Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord: ”Till skillnad från många människors praxis brukade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte slå ihop bönerna under resans gång eller […]

Han ska sitta återhämtningssittningen (جلسة الاستراحة)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Be liksom ni har sett mig be.”1 Till synes inkluderar hadîthen återhämtningssittningen (جلسة الاستراحة) varför vissa lärde konstaterade att den är Sunnah i alla fall. Andra dementerade den domen till fullo. Åter andra sade att återhämtningssittningen är skonsammare för den som behöver den till följd av förslagsvis knävärk, […]

as-Sa´dîs boktips

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade: ”Studenterna läste stora böcker såsom Ibn Djarîrs och Ibn Kathîrs respektive historieböcker och Qur’ân-tolkningar och var fokuserade på böcker och utslag, framför allt de dogmatiska, skrivna av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, hans elev Ibn-ul-Qayyim och kallets imamer.” Shaykh Bakr talar om studierna i hans trakter och inte överlag. Böckerna som […]

Ibn Taymiyyah godkände Ibn Hazms åsikt

Ibn Hazm sade: ”Elden, som är straffens boning, är sann och varken den eller dess invånare kommer att upphöra.”1 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah godkände det till skillnad från andra sakfrågor som han kritiserade. Också anmärkningsvärt är att åsikten delas även av Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh), vilket han uppenbarligen säger i boken ”ar-Rûh” och till och med konstaterar i […]

56. Salafs syn på de höghetsdementerande

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Sulaymân bin Harb berättade att han hörde Hammâd bin Zayd säga om Djahmiyyah: ”De försöker säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.” I ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” återberättade Ibn Abî Hâtim från Sa´îd bin ´Âmir adh-Dhab´î – imamen av Basrah och Imâm Ahmads lärare – som sade: ”Djahmiyyah har […]

Dahlâns vidriga lögner mot Ibn ´Abdil-Wahhâb

Dahlân sade: ”Till synes hävdade Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb att han var profet utan att lyckas konkretisera profetskapet1. I början månade han om historierna om de falska profeterna såsom Musaylamah Lögnaren, Sudjâh, al-Aswad al-´Ansî och Tulayhah al-Asdî. Innerst inne dolde han profetskapet. Om han hade kunnat demonstrera hävdandet skulle han gjort så. Han brukade säga till […]

Dessa besväras av Ibn ´Abdil-Wahhâb

Den som associerar Wahhâbiyyah med ´Abdul-Wahhâb förfelar. Det var inte ´Abdul-Wahhâb som kallade. Det var hans son Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb som kallade folket till att följa Sunnah och utrotade avguderi, otro, innovationer och nyheter. Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb var lärd och följde Sunnah. Han präglades av kärlek till och fasthållning vid Sunnah. Hans avhandlingar är kända […]

Den Arabiska halvön på Ibn ´Abdil-Wahhâbs tid

Det är välkänt att merparten av våra landsmän och invånarna i Hidjâz dementerar Återuppståndelsen, saknar kunskap om religionen, slarvar med bönerna och utelämnar fastan1. Om du tycker att det är korrekt att rätta sig efter dem, så får du förklara det. Om du anser att stammarna ´Anizah, Dhufayr och andra beduiner tillhör Den väldiga massan […]

Bästa böcker om Tawhîd och mot avguderi

Sett till att det inte är läge för fördjupning, nöjer jag mig med att referera till några relevanta böcker så att alla som vill ha en sund dogm om Tawhîd och vetskap om avguderiets sorter och innovationernas typer kan hänvisa till dem. Den som gör det kommer förmodligen inte att bibehålla några tvivel inom ämnet […]

ash-Shawkânî rentvår Ibn ´Abdil-Wahhâb från Khawâridjs dogm

Det går många rykten vars äkthet bara Allâh känner till. Vissa människor påstod att han hade Khawâridjs dogm. Jag tror inte det stämmer eftersom ledaren från Nadjd och hela hans följe praktiserade det de hade lärt sig av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb som var Hanbalî. Han studerade hadîth i Madînah och återvände sedermera till Nadjd och […]

Allâh är bra mot Sin skapelse trots att Han inte behöver den

Imâm-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Allâh är bra mot Sin slav trots att Han inte behöver honom.” Han är bra mot Sin slav trots att Han inte behöver Sin slav. När skapelsen är bra mot dig vill han ha en gentjänst. Det vill inte Allâh. Det enda Han vill ha av dig är att du prisar Honom. […]