Krossa fladdermössen

Sedan gammalt finns det kallare till mörker och prövningar. De sprider tvivel om de lärde och den sanna metodiken. De uppmanar andra att tänka utanför ramarna1. Vi beträder dock en sund och rak väg och metodik i form av Qur’ânen, Sunnahs och Salafs förståelse. Varför ska vi bry oss om något annat? Vi ska sprida […]

Detta har vi blivit lovade

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ”Och när de troende såg de sammansvurna, sade de: “Detta är vad Allâh och Hans sändebud har lovat oss” och “Allâh och Hans Sändebud har sagt sanningen” – och därigenom stärktes ytterligare […]

17. I´tikâf för kvinnor

[4] Kvinnan får besöka sin make under hans I´tikâf och han får ta farväl av henne vid moskédörren. Safiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”En natt när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i I´tikâf i moskén de tio sista dagarna kom jag för att besöka honom. Hans hustrur var redan där men gick iväg […]

Steg för steg med Ahl-ul-Bid´a tills att hjärtat svartnar

Prövningar kan vara jordiska i form av destruktiva frestelser. De kan också vara i form av tvivel, innovationer och villfarelser som leder sina utövare till följderna som nämns i hadîthen: ”Prövningar angriper hjärtan som en halmmatta, strå för strå. Hjärtat som accepterar dem får en svart prick och hjärtat som förkastar dem får en vit […]

6. Hadîth ”Hur skall det gå för er…”

111 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Hur skall det gå för er när ni drabbas av prövningar då barnet blir vuxet, den vuxne blir senil och anammad Sunnah, som en dag ändras, betraktas som okänd?” Det sades: ”När händer det?” Han sade: ”När era tillförlitliga är få och era ledare är många, när […]

Könsintegrerade skolor vid nödfall

Kan man säga att samma sak gäller könsintegrerade statliga skolor? Det beror på. Om det är nöd, om det inte finns universitet eller skolor som är könssegregerade, så kan det ses som nödfall. I så fall måste studenten se till att inte sitta bredvid det motsatta könet, tala med det eller titta upprepande gånger på […]

Därför uppstår Satans horn i Irak

´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett vände han sig mot människorna och sade: ”Allâh! Välsigna vår stad. Välsigna vår Mudd och vår Sâ´. Allâh! Välsigna vårt Haram och vårt Levanten.” En man sade: ”Och Irak?” Han blev tyst. Därefter sade han samma sak […]

Madînahs regnliknande prövningar

Muslim sade: 2885 – Abû Bakr bin Abî Shaybah, ´Amr an-Nâqid , Ishâq bin Ibrâhîm och Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från Usâmah som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig upp på en av Madînahs fästningar och sade: ”Ser ni […]

Då borde Madînahs invånare också fördömas

al-Bukhârî, Muslim och Ahmad rapporterade via Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Du vet själv att hadîthens formuleringar fordrar inte alls att alla som föds eller […]

Irak är grunden till prövningar

Ibn Mas´ûd sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade mot Jemen och sade: ”Tron är förvisso därborta. Strävheten och de hårda hjärtan finns i de högljudda kamelherdarna, därhän Satans horn (قرن) dyker upp – i Rabî´ah och Mudhar.”1 Det råder delade åsikter om Satans horn. En teori är att de åsyftar hans huvuds utväxter. […]

Öst är skådespelsplats för väldiga prövningar

Ibn Mas´ûd sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade mot Jemen och sade: ”Tron är förvisso därborta. Strävheten och de hårda hjärtan finns i de högljudda kamelherdarna, därhän Satans horn dyker upp – i Rabî´ah och Mudhar.”1 Rabî´ah och Mudhar är apposition till de högljudda kamelherdarna. Öst särskiljs eftersom det faller större offer för […]

Fakhr ar-Râzî bodde där Satans horn stiger upp

ar-Râzî var så pass känd att egenskapsdementerande människor bad honom om bistånd. Bara Allâh vet alla detaljer. I sin boks förord uttalar han sig som Djahmiyyah och på ett sätt som brukades av Ahmad bin Abî Du’âd i enlighet med Bishr al-Marîsîs och hans jämlikars dogm. Han sade i förordet: ”Hans resning betyder Hans myndighet […]

Kûfah, staden där prövningar uppstod

Efter prövningen och splittringen började Kûfahs lärde jämställa sig med de lärde i Madînah. Innan prövningen och splittringen var de underkastade och underordnade de lärde i Madînah. Innan mordet på ´Uthmân var det inte känt att någon i Kûfah, eller någon annan stad, ansåg sina landsmän vara kunnigare än de i Madînah. Det var först […]

Satans horn dyker upp i Irak

2494 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Prövningen kommer förvisso därifrån. Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.” Han pekade österut. I en annan formulering nämns Irak. Hadîthens alla berättarvägar poängterar mångfaldigt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade österut, närmare bestämt Irak, vilket flera konkreta formuleringar intygar. Hadîthen bevisar […]

Betydelsen av Nadjd

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån 7094 – ´Alî bin ´Abdillâh berättade för mig: Azhar bin Sa´d berättade för oss, från Ibn ´Awn, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! […]

Iraks prövningar

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån 7093 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot […]

Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån 7093 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd […]

11. Ahl-us-Sunnah revolterar inte mot muslimska ledare

28 – De anser att bönen, såväl fredagsbönen som alla andra böner, skall bes bakom samtliga muslimska ledare, oavsett om de är fromma eller syndiga. Allâh (´azza wa djall) har ålagt fredagsbönen strängt samtidigt som Han (ta´âlâ) visste att bland dem som skulle hålla i den kommer att vara syndiga och ogärningsmän. Det till trots […]

Kallaren skall inte tiga

Fråga: Skall muslimen tiga i tid av prövningar? Svar: Hur skall han tiga? Han skall inte tiga. Han skall klarlägga saker och ting och kalla till Allâh. Han skall lära människorna och inte tiga.

Beklagelse inför Allâh

Muslimerna är enade om att det är tillåtet för den muslimske slaven att beklaga sig över en olycka inför Allâh (ta´âlâ) och att det inte går emot tålamodet. Däremot kan klagomål hos skapelsen gå emot tålamodet. Angående sägnen om att en profet led av löss så att han klagade hos Allâh varpå Allâh uppenbarade för […]