Och varje innovation är villfarelse

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/182) Imâm och Hâfidh Abû ´Abdillâh ´Abdul-Hamîd bin ´Isâm al-Djurdjânî. Han hörde från Sufyân bin ´Uyaynah, Yazîd bin Hârûn, Abû Dâwûd at-Tayâlisî med flera. al-Marrâr sade: ”Jag skrev ned kunskap från tusen lärare, men ingen var som al-Djurdjânî. När prövningen kring […]

Lyssna på en utlänning?

Sulaymân bin ´Alî ar-Rib´î sade: ”I samband med konflikten mellan Ibn-ul-Ash´ath och al-Hadjdjâdj bin Yûsuf begav sig ´Uqbah bin ´Abdil-Ghâfir, Abûl-Djawzâ’ och ´Abdullâh bin Ghâlib till al-Hasan al-Basrî och sade: ”Abû Sa´îd! Vad säger du om krig mot denne förtryckare som spiller helgat blod, beslagtar helgad egendom, ber inte och mycket mer?” al-Hasan sade: ”Jag […]

Änglarna som undervisade i magi

Allâh (´azza wa djall) sade: وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ”Däremot lyssnar de till vad onda väsen berättar om Sulaymâns välde. Det var dock inte Sulaymân […]

29. Vilsna förtjänar inte vägledning

Också vilseleder Han den Han inte leder till gott. Allâh (´azza wa djall) vilseleder bara den som inte förtjänar att vägledas och hamna i paradiset. Han vilseleder den Han vill, såsom vilsna hädare, trotsare och syndare. Till följd av deras synder prövar Allâh dem med välförtjänta konsekvenser. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) är bara rättvis, Han […]

Så länge en Sunnî lever råder sanningen

Ibn Abî Usâmah sade: ”Det har berättats för oss att det sades till Ahmad under prövningen: ”Abû ´Abdillâh! Ser du inte hur sanningen har övermannats av falskheten?” Han sade: ”Aldrig! Falskheten råder över sanningen först när hjärtan förflyttas från vägledning till villfarelse. Våra hjärtan håller fortfarande fast vid sanningen.” Abû Dja´far al-Anbârî sade: ”När jag […]

Därför uppstår Satans horn i Irak

´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett vände han sig mot människorna och sade: ”Allâh! Välsigna vår stad. Välsigna vår Mudd och vår Sâ´. Allâh! Välsigna vårt Haram och vårt Levanten.” En man sade: ”Och Irak?” Han blev tyst. Därefter sade han samma sak […]

Exempel på Iraks prövningar

Det har redan angivits att Ibn ´Umar sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka mot Irak och säga: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Den rapporteringen tolkar alla andra rapporteringar som nämner Höglandet och Öst abstrakt och klargör att det är Irak och allt […]

Typiskt blinda Ahl-ul-Bid´a

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Tvingad till otro

Hâfidh Abû Zur´ah ar-Râzî sade: ”Ahmad bin Hanbal ansåg inte att man skulle skriva ned något från Abû Nasr at-Tammâr, Yahyâ bin Ma´în eller någon annan som vek sig för prövningen.” Det var en åtstramad situation. Det var ingen fara med dem som vek sig i prövningen. Utifrån versen är det inte ens fara med […]

Öppna dörren till paradisets män

Muslim sade: 2403 – Muhammad bin al-Muthannâ al-´Anazî berättade för oss: Ibn Abî ´Adî berättade för oss, från ´Uthmân bin Ghiyâth, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från Abû Mûsâ al-Ash´arî som sade: ”En dag satt vi med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i en av Madînahs trädgårdar. Han satt tillbakalutad med en käpp i […]

Abu Hanifah och det skapade uttalet

För det tredje säger han i ”al-Fiqh al-Akbar”: ”Vårt uttal av Qur’ânen är skapat.”1 Huruvida uttalet av Qur’ânen är skapat eller oskapat är en prövning som uppstod efter prövningen gällande Qur’ânens skapande som kalifen al-Ma’mûn propagerade. Det skedde 218, mer än 50 år efter Abû Hanîfahs död. Först efter den prövningen uppstod tal om uttalet […]

Då får du inget bidrag

65 – ´Affân bin Muslim bin ´Abdillâh, slav till ´Azrah bin Thâbit al-Ansârî. Imâm, Hâfidh och Iraks Muhaddith. Abû ´Uthmân al-Basrî as-Saffâr. al-Qâsim bin Abî Sâlih sade: Jag hörde Ibrâhîm bin Dayzîl säga: ”När ´Affân blev kallad till prövningen, tog jag tag i hans åsnas sele. Då han hade kommit fram krävdes han på att […]

Älskar dig för Allâhs skull

Fråga: Får en främmande kvinna säga till en främmande man att hon älskar honom för Allâhs skull? Svar: Om hon inte befarar prövning och det är ingalunda prövande, så är det harmlöst.

9. Vägen många kallare lämnar

Utifrån det sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Profeterna är människorna med de svåraste prövningarna, därefter de som kommer efter dem, därefter de som kommer efter dem. En person prövas i enlighet med sin religions styrka.”1 De som kommer efter dem är de rättfärdiga som kallar till Allâh på deras sätt, uppmanar till […]

De förälskade

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Inget är [så bra] för två förälskade som giftermål.”1 Är det ett bevis för dem som tillåter kärlek mellan man och kvinna? Svar: För det första är hadîthen svag. Den rapporteras inte autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Men om det skulle bli så att […]

Imam tvingas till hopslagna böner

Fråga: Vad är domen för att imamen tvingas till att slå ihop bönerna? Ibn ´Uthaymîn: Vem tvingar honom? Frågeställare: Moskéns församling. Ibn ´Uthaymîn: Imamen kan inte tvingas till hopslagna böner. Imamen är imam. Han är myndighet i sin moské. Om församlingen ber honom slå ihop bönerna, får han granska: om förutsättningarna tillåter hopslagna böner, måste […]